Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uitspraak in zaak Bablock

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 6 september 2011 21:11
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Geen GGO-stuifmeel in honing.

Beste allen,

Weet niet of er al een Nederlandstalige tekst voorhanden is, maar in de zaak Van de landstaat Beieren, Monsanto en een Duitse imker heeft de Europese justitie vandaag uitspraak gedaan.
Het verdict is dat er geen GMO-stuifmeel mag voorkomen in honing zonder dat dit op het etiket te lezen valt.
Hier een commentaar overgenomen van ‘Abeilles’:
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1501/Canal-Infos/article/detail/1315183/2011/09/06/La-justice-europeenne-epingle-le-miel-comportant-des-traces-d-OGM.dhtml

Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 6 september 2011 21:19
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: FW: [bijen] Geen GGO-stuifmeel in honing.

Nog geen Nederlandstalige versie, wel een Engelstalig officieel bericht:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

In andere talen:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799
(Zaak 79).

Beste groetjes,

Ghislain.

From: Jan Van den Berghe
To: 'Roger De Vos'
Sent: Wednesday, September 07, 2011 5:47 AM
Subject: RE: [bijen] Geen GGO-stuifmeel in honing.

Voor de Nederlandse tekst van het arrest zie op de site vh Hof van Justitie:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-442/09&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher

Van: Geert van Eizenga [mailto:gc.vaneizenga bij gmail.com]
Verzonden: woensdag 14 september 2011 14:45
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Transgene gewassen.

Beste allen!
Ik ben het helemaal eens met de opmerkingen van Ghislain over de aanwezigheid en invloed van pesticiden. We koesteren ons vaak in de waan van onze mooie landschappen, maar vergeten vaak dat onze boeren economisch moeten denken om het hoofd boven het water te houden en dat betekent ook het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen ……. Ik denk dat menig imker, zeker degenen onder ons, die in streken waar het hoofdaccent ligt bij de akkerbouw ligt, wakker zou liggen bij de uitslag van een test op het voorkomen van pesticiden in onze honing en onze was. Maar wie stuurt zijn honing of was in ter controle? Het zijn geen goedkope tests. De meest verfijnde (en betrouwbare) test (bijenwas) kost honderden euro’s.
 
Ik heb inmiddels ook enkele artikelen doorgenomen die betrekking hebben op de (consequenties van) de uitspraak van het Europese Hof.
 
Ik heb de Google – vertalingen bijgeschaafd, zodat iedereen deze zonder hoofdpijn kan lezen en ook zijn eigen conclusies kan trekken.
 
Op dit moment ben ik in Vietnam om een bedrijf dat honing exporteert bij te staan om de honing hier met zachte chemie te gaan bestrijden, zoals wij dat ook (zouden moeten) doen, met middelen die in de Bio-Honing productie zijn toegestaan. Er wordt serieus gecontroleerd door inspecteurs vanuit de USA. Morgen wordt dit bedrijf gecontroleerd.
 
Enkele dagen geleden werd me dit bericht toegestuurd dat verzonden werd door het Duitse laboratorium dat hun honing onderzoekt. Afijn leest U zelf maar.
 
For your viewing , i do not much understand this .

Subject: Situation Regarding GMO-Pollen in Honey
Dear Madam or Sir,

we would like to summarize our opinion about the situation GMO in honey in the moment (changes are possible daily as the situation is complex and a lot of aspects depend on interpretation).
A lot of questions must be addressed to the EU-commission from our Ministry, the Member States and also from honey producing countries competent authorities.

For more info about registration of GMO in the EU see website: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

First step for you is to check what GMO-crops are grown in your country in order to be prepared where will be the focus.

Fact is that due to the European Court Decision:

honey falls from now on under EU-Regulation 1829/2003 for GMO-food.

It is not -anyway there are rumours in the public - true that honey with GMO must be authorised. Pollen is not regarded itself as GMO but as an ingredient in honey coming from GMO ! So the latter must have an authorisation.

Honey found positive with GMO of non EU authorised plants is not legal anymore !
Authorities can take the product from the shelf immediately whenever they have positive results.

Honey with GMO-pollen of in the EU authorised plants can still be placed on the market. In our experience the content of GMO pollen is less than 0,9% of the whole pollen content due to the fact that e.g. corn is no nectar plant and soybeans are not attractive to bees. The biggest risk we see in the moment from Rape-GMOs
If the GMO-pollen% is lower than 0,9 (= tolerance limit according Article 12,
chapter 2 of 1829/2003) honey could be accepted without being labelled as "GMO-product"..

In case the percentage in higher than 0,9% the honey must be declared as defined in the Regulation 1829/2003.

The packer has to prove that the product he puts on the market does fulfil the new requirements therefore he needs to have the honey tested for GMO from now on.

In the moment we recommend -to be on the safe side- only to place honey in the market if the GMO-Screening was absolutely negative.

We can offer in our lab the following tests

code 60060, Triple Screening covers authorised and non-authorised GMO, 95% of all world wide grown and somehow registered GMOs are included (illegally= not registered GMO can of course not been covered !)
our list price is 170,- ?

as some rape- GMOs are not covered by the screening we can offer a further
test different rape-GMOs, our code 60030, list price 150,- ?

we offer also a test only on MON810, code 60070, list price 150,- ?

We would recommend in any case first to do a Screening, code 60060

We need minimum 5 working days.
Sample amount necessary for a representative results = 250g
(min. amount for 1 test = 100g)
 
Verder enkele opmerkingen bij de vertalingen van de artikelen. Het gaat om twee zaken:
-          Als er in honing pollen aangetroffen worden van genetisch gemodificeerde maïs, dan wordt zulke honing aangemerkt als genetisch gemodificeerde honing.
-          Voordat het verkocht mag worden, dient er vooraf voldaan te worden aan de eisen van de voedselveiligheid.
 
Als de regels van “Brussel” juist interpreteren dan kan/zal een en ander grote impact hebben op de internationale honingmarkt: Europa als markt produceert zo’n 200.000 ton per jaar, maar heeft een omzet van 340,000 ton per jaar. Er wordt jaarlijks 140,000 ton geimporteerd. De import vanuit landen als Argentinië, Canada en China zal enorm onder druk komen te staan, omdat daar veel honing met gen-pollen vandaan komt.
 
Ik heb zelf de indruk, dat we hier ook weer te maken hebben met handelsbelangen (geld) en niet zo zeer met “edele doelen”, zoals gewasbescherming. Veel transgene producten hebben dat niet nodig. Afijn, het vaak veelgehoorde argument bij gen gemanipuleerde producten dat het bijdraagt aan de oplossing van een wereldvoedselprobleem, dat gelooft toch niemand? Dat is een politiek en economisch probleem.

Groet,

Geert

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 13 september 2011 9:11
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Transgene gewassen.

> Voor de minder slimme onder ons (waaronder ik), wat zijn transgene gewassen?


Ondankbare vraag, Toon, want wie erop antwoordt, meet zich wat pretenties aan :-) ...
Ik kruip toch maar in die rol want het onderwerp is weinig sexy in de Vlaamse imkerij en weinigen liggen er wakker van, zeer ten onrechte overigens want elders in Europa is dat niet het geval. Om het gemakkelijk te maken, transgeen is een andere verwoording voor GGO, 'genetische gemanipuleerde organismen' voor wie huiverig staat tegenover het hele gedoe of 'genetisch gewijzigde organismen' voor de sympathisanten ervan.
De commentaar van dhr. vander Scheer heeft natuurlijk te maken met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak Bablok waarover ik hier verleden week berichtte. Ik daag je uit om bij de Vlaamse imkerverenigingen één bestuurder te vinden die er kan op antwoorden. Dat is geen aanklacht tegen die mensen, die veel van hun vrije tijd besteden aan onze sector, wel moeten we ons bezinnen over de manier waarop we ons als imkerij in Vlaanderen gaan organiseren om dit complex probleem aan te pakken. Niet enkel inzake transgene gewassen, maar ook met betrekking tot het probleem van de pesticiden. Hebben onderzoekers immers geen verband aangetoond tussen pesticidenvergiftiging gecombineerd met nosemose en de bijensterfte?
Toen ik ruim tien jaar geleden aandacht vroeg voor de systemische insecticiden tijdens een vergadering met de bestuurders van de Konvib en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, vond Jos Plezier, de toenmalige voorzitter van de NVB, mijn bezorgdheid voorbarig. Dat deden ook de Vlaamse bestuurders. Intussen is in Nederland de regelgeving aangepast zoals hier te lezen staat: http://www.ctb.agro.nl/portal/page?_pageid=33,145099&_dad=portal&_schema=PORTAL. Welke rol de bijenteeltverenigingen daar in gespeeld hebben, is me niet duidelijk. Maar wie doet er iets aan in Vlaanderen en, bij uitbreiding, in België? Welke imker weet of er transgene maïsvelden in zijn buurt liggen? Hoe gaat hij dat te weten komen? Het gaat daarbij niet alleen over de gezondheid van de bijen, maar over de verkoop van onze honing.
Dringend, denk ik, om daarop antwoorden te vinden.
Beste groetjes,

Ghislain.


Van: Toon Jacobs [mailto:toon.jacobs bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 13 september 2011 12:55
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Transgene gewassen.

Dag Ghislain,

Vooreerst is/was het niet mijn bedoeling iemand zich pretenties te laten aanmeten.
Maar door uw simpel antwoord (transgene gewassen = GGO) weet ik toch waarover de tekst van Henk van der Scheer gaat.
Bedankt.

Op de vraag van Germain (toestand ik België?) kan ik niet antwoorden.

Groeten
Toon