Powerpoint nosemose algemeen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hugo Thoné [mailto:hugo.thone bij edpnet.be]
Verzonden: donderdag 3 januari 2008 11:38
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] nosema

Mooi exposé mit Bezug auf Nosema a. y c. (in English).
Surf snel naar
http://www.dipucordoba.es/medioambiente/pdf/XJornadasApiPonencia01.pdf
mvg,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: donderdag 3 januari 2008 21:04
Aan: 'bijen bij cari.be'
Onderwerp: RE: [bijen] nosema

Dat is inderdaad een erg interessant document, Hugo.
Van harte dank.
Nosema ceranae is overigens dichterbij dan we vermoeden, want aangetroffen in bijenstalen die in 2003 dienden voor virusonderzoek. En verder ook in Nederland, op het eiland Terschelling, zoals blijkt op onderstaande link: www.beefriends.org/(S(ygg4bd55l34jvj552pzc5ljh))/news.aspx

En in Vlaanderen dan? Tja, wie niet zoekt, niet vindt!
Beste groetjes,

Ghislain.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 4 januari 2008 16:49
Aan: 'bijen bij cari.be'
Onderwerp: Nog over nosema ceranae.

Goedemiddag samen,

Gisteren kregen we dankzij Hugo zicht op de uitstekende dia's over nosema.
Vandaag is er bij onze Waalse collega's een URL gepubliceerd over besluiten die in Canada getrokken worden in verband met nosema ceranae:
http://www.adaptcouncil.org/fr/news_releases/2007/201107FR.asp.

De sterfte in de provincie Ontario wordt er aan die parasiet toegeschreven.
Terechte opmerkingen/vragen van onze Waalse collega's hierover zijn:
-          de Spaanse onderzoeker Higes ontdekte nosema ceranae in Spanje goed twee jaar geleden en beweerde meteen dat de bijensterfte in dat land eraan te wijten was, maar er is ook nosema ceranae gevonden op het Franse eiland Ouessant (voor de Bretoense kust) waar er al sinds 1976 geen bijen meer konden worden ingevoerd en in stalen die in 2003 in Frankrijk dienden voor virusonderzoek, en die recent op de aanwezigheid van nosema ceranae onderzocht, werden er ook sporen van die parasiet vastgesteld.
-          dat soort nosema is dus waarschijnlijk al een hele tijd in onze contreien, waarom stierven de bijen er dan vroeger niet aan?

Wordt zeker vervolgd.

Mvg, Ghislain.