Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Virussen in Belgie, onderzoek Gembloux

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be]
Verzonden: zaterdag 10 september 2011 20:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Onderzoek naar virussen in België.

Beste allen,

Zoals velen van jullie weten onderzoekt prof. de Graaf momenteel tientallen stalen van Vlaamse standen op de aanwezigheid van virussen.
De conclusies hieruit zouden nog  vóór het einde van het jaar beschikbaar komen.
Intussen publiceerde het Journal of Apicultural Research in mei van dit jaar een onderzoek van Kim Nguyen van de Landbouwfaculteit van Gembloux over de Belgische situatie.
Hierna een greep uit de gepubliceerde gegevens:
- 36 standen met 355 volken werden onderzocht, dit waren de resultaten: chronisch verlammingvirus (CBPV) werd gevonden op 69% van de standen, vervormende vleugelvirus (DWV) op 64%, zakbroedvirus (SBV)op weerom 69%, virus van de zwarte koninginnencellen (BCQV) op 75% en het acuut verlammingvirus op 8%.
- Op één stand werden noch varroa, noch virussen gevonden.
- Op alle andere werd er minstens één virus vastgesteld.
- 86% van de standen testen positief voor meer dan één virus.
- Enkel ABPV had een beduidend effect op verhoogde volksterfte.
- 27 standen testen positief voor BQCV en van deze waren er 48% waar minstens één volk moerloos was.
- Op standen zonder BQCV werden geen moerloze volken aangetroffen.

Conclusies:
Deze studie is de eerste om de aanwezigheid van ABPV, CBPV en SBV in België vast te stellen. Honingbijvirussen zijn wijdverbreid en alomtegenwoordig in op onze standen. Meer dan 97% van de geteste bijenhallen had op zijn minst één virus, terwijl er op 86% van de andere een co-infectie met twee of meer virussen werd vastgesteld. De onderzoekers bevestigen dat V. destructor nauw verbonden is met ABPV en DWV. Hoewel besmetting met alle virussen tot verhoogde sterfte leidde, had enkel infectie met ABPV een belangrijke en diepgaand effect: de met dit virus besmette volken liepen 14 keer meer kans om te sterven dan deze die ABPV niet hadden. De onderzoekers vonden een duidelijk bewijs dat co-infectie met twee of meer virussen een uitgesproken effect had op de overlevingskans van de kolonie.

Uit: ‘Effects of honey bee virus prevalence, Varroa destructor load and queen condition on honey bee colony survival over the winter in Belgium’.


Beste groetjes,

Ghislain.