Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gelijkmaken volken

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille@scarlet.be]
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2008 15:03
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: [bijen] gelijkmaken van volken

In het laatste maandblad van de Vlaamse imkersbond las ik een passage in
het artikel "bedrijfsmethode Jos Guth" dat is blijven hangen.
Bij "interventie 3" beschrijft Jos hoe hij gedurende het hele
drachtseizoen zijn volken gelijkmaakt door een hoogsel van een sterk
volk, met opzittende bijen, op de broedbak van een zwak te plaatsen en
het hoogsel van dat zwak volk naar het sterk volk te brengen. Hiermee
bekomt hij dat sterke volken minder zwermneiging vertonen en de zwakkere
volken sterk genoeg worden om toch een lenteoogst binnen te halen. Dit
lijkt mij op het eerste zicht een goed idee, twee vliegen in één klap.
Wat ik me echter afvraag is, gaat er niet "gevochten" worden in die
kasten? Het gaat hier tenslotte om een, weliswaar beperkte, vorm van
verenigen en dit blijkbaar zonder boe of ba gewoon de bakken omwisselen
en van nestgeur trekken we ons niet veel aan.
Ik weet dat je dit ongestraft kunt doen in het prille voorjaar zolang er
geen darren in de kast rondlopen. Dat je ook nog bijen in
productievolken kan mengen in volle drachtseizoen is nieuw voor mij en
zou ik intuïtief niet aandurven. Jos Guth is echter een imker waar ik,
en ik neem aan velen onder ons, heel bescheiden mogen naar opkijken, dus
ik twijfel niet aan zijn stelling. Toch vraag ik mij af of er onder
jullie ook imkers zijn die, zonder kranten of geurtjes, ook volken of
delen van volken mengen en of dit dan steeds goed afloopt. Ook vraag ik
mij af of Jos met de zin "Deze werkwijze toepassen gedurende het hele
drachtseizoen" het enkel heeft over de lentedracht of ook de zomerdracht
meeneemt in deze methode, want dat zou nog straffer zijn.

Imkersgroeten,

Willy Kestemont

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm@ardelis.info]
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2008 16:52
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] gelijkmaken van volken

Beste Willy,

Zwakke volken zijn volgens mij niet ideaal om te verenigen met een goed
volk.
Ten eerste, waarom is dat volk zwakker? Indien dit door zware
varroaaantasting of eender andere ziekte is, draag je die rechtstreeks over
op je goed volk.
Indien je dit toch doet, doe het dan met een krant en prik er enkele gaatjes
in. Deze is na enkele dagen afgeknaagd (zie vliegplank) en goed verenigd.

Het beste is dat je van een zwakke kast de moer vervangt door een frisse
jonge dame.
Nog beter is de rotatiemethode toepassen via kunstzwerm.  Dit is de zekerste
methode om een jonge bevruchte of onbevruchte moer in te voeren en daarbij
kunnen ze op nieuwe raat een nieuwe start beginnen.

Groeten, David Van Delm

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille@scarlet.be]
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2008 19:19
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] gelijkmaken van volken

Dag David,

Zo hebben we het inderdaad geleerd, en zo doe ik het ook. Als ik echter
lees dat een gerenommeerd imker als Guth handelingen doet die volgens
onze theorie niet logisch zijn, dan wil ik daar ook voor open staan,
over nadenken en eventueel uitproberen.
Ik denk dat hij bij dat gelijk maken van volken de echt zwakke volken
niet zal mee versterken zoals beschreven. Die moeten inderdaad eruit of
ommoert worden. Waarschijnlijk versterkt hij de volken die wat onder het
gemiddelde zitten met die die boven het gemiddelde zitten om zo een
gelijkere sterkte te verkrijgen zoals ook Broeder Adam deed, zij het op
een andere manier.

Groeten,

Willy

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck@euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2008 21:27
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] gelijkmaken van volken.

Dag Willy en allen,

Nadat ik Jos Guth hierover hoorde tijdens een uiteenzetting in
Louvain-la-Neuve heb ik dat eenmaal gedaan, begin juni. Geen enkel probleem!
Het ging hierbij over het hoogsel van een volk dat ik wilde gebruiken om te
telen volgens de methode van Broeder Adam en op de DB-broedbak van dat
uitgekozen pleegvolk moest toch een andere broedbak komen (ik ga hier nu
niet verder in op deze teeltmethode). Ik heb dat hoogsel toen op een late
aflegger gezet van het vorige jaar - die zich goed had ontwikkeld tijdens de
lentedracht - om hem sterk te maken voor de zomerdracht. Van ziekte of
zwakke koningin was hier geen sprake, maar het is duidelijk dat er
desgevallend rekening moet mee gehouden worden.
Dat zal Jos Guth ook wel doen, geloof me maar, echter:
- er zijn dus steeds wel omstandigheden waardoor een volk zwakker kan zijn
zonder dat dit problematisch is en
- Jos Guth heeft ook als doel hierbij zijn sterkere volken wat af te toppen.
Achteraf heb ik dat vreemd genoeg niet meer gedaan omdat een krant leggen nu
toch zo geen tijdrovende bezigheid is en ik een Vlaming ben van vóór mei '68
en dus ... zeker is zeker. Ik besef wel dat dit weinig rationeel is, noch
consequent.
Voor mij is het echter duidelijk dat de techniek steunt op de waarneming van
Broeder Adam dat volken die voorafgaandelijk 10 tot 15 minuten aan het licht
blootgesteld worden, niet meer met elkaar in de clinch gaan. Broeder Adam
gebruikt deze techniek overigens ook om moeren in te voeren (zie deze link:
http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/artcl/FAintroBA52fr.html). Het is
een Franstalige tekst die ik graag bij gelegenheid wil vertalen, desgewenst.
Voor je andere vragen Willy, ik moet tijdens het weekend contact opnemen met
Jos Guth in verband met de studiedag van volgend jaar in maart en ik spreek
er hem over en laat iets weten. Eenvoudiger kan eigenlijk niet.
In afwachting, beste groetjes,

Ghislain.

Van: roger [mailto:depuydt.roger@skynet.be]
Verzonden: zaterdag 4 oktober 2008 11:06
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] gelijkmaken van volken

Dit doe ik reeds lang. Het gelijk maken begint reeds bij het eerste nazicht
in de lente! Daar zet ik in de onderste bak een zesramer met jonge moer, en
een rooster tussen de twee bakken. Geen papier. Dus twee moeren !!!!!! Zo
blijft het tot na het eerste hoogsel en tot er speeldopjes komen. Dan komt
het tweede hoogsel en gaat de bovenste moer weg. Bij het plaatsen van het
eerste hoogsel komen ook 2 darrenraten in de tweede bak, tweede raam van
buiten, links en rechts. Die blijven tot na de laatste slingerbeurt en
werden regelmatig vervangen. Na het uitnemen gaan ze in de diepvriezer en
worden daarna regelmatig aan de kippen aangeboden.
Die jonge moer blijft ook , tot aan de laatste slingerbeurt tussen twee
roosters in de tweede bak.
Zwermen???? Heb ik lang niet meer gezien!
Pas op, elke bak heeft zijn eigen vlieg-boorgat van 22 mm. diameter,
bovenaan.

Mvg  Roger

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris@telenet.be]
Verzonden: zaterdag 4 oktober 2008 23:45
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] gelijkmaken van volken

Jos Guth was sprak op het congres voor de Duitstalige imkers in
Appenzell(Zwitserland).

Hierbij gaat het om relatief zwakke volkeren ten opzichte van de sterke
volken. Guth zorgt ervoor dat de gemiddelden sterkte van alle volken gelijk
is.

In het voorbeeld dat hij gaf zei hij: Volken die onderaan de volledige
broedbak (Dadant) hebben bezet maar nog niet in de honingbak aanwezig zijn,
krijgen de bakken van die volken die al wel in de bovenbak zitten. De bijen
tonen de andere dan de weg en de volken komen op gelijke sterkte.

De volken die al wel in de bovenbakken aanwezig zijn kennen de weg en de
bovenbak wordt direct terug in gebruik genomen.

Hij zei ook dat er verschil in intelligentie is bij de bijenvolken. Volken
de al honig hebben gehaald, en daardoor in de bovenbak aanwezig zijn, zullen
de drachtplanten ook doorgeven aan die volken die nog niet in de bovenbak
aanwezig is, (drachtplant niet gevonden). De bijen van de volken die reeds
goede dracht hebben zullen hun gastvolk de weg tonen waardoor de dracht door
alle volken worden benut.

Echt zwakke volken gaan er bij hem ook uit.

Erik

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck@euphonynet.be]
Verzonden: maandag 6 oktober 2008 21:12
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] gelijkmaken van volken

Beste Willy en allen,

Ik heb daarnet Jog Guth aan de lijn gehad.
Hij zegt mij dat we zijn manier van gelijkmaken moeten zien in het kader van zijn honingproductie. 'Ik doe niet aan selectie' zegt hij 'ik besef wel dat
ik zodoende het beeld van die kolonie enigszins vervals, maar ik zal er dus ook niet verder uit kweken. Wat ik wel vaststel is dat ik op die manier van
beide volken meer honing oogst'.
Om zodoende te kunnen verenigen, moeten er aan twee voorwaarden voldaan zijn:
- het karakter van de bij moet het mogelijk maken, zachte volken zijn nodig,
en
- het gelijkmaken gebeurt in een drachtperiode (logisch gezien zijn oogmerk).
Hij doet dat ook als het regent en zelfs nog tijdens de dracht van de dennen, die toch laat valt.

Jos Guth komt op zaterdag 28 maart 2009 opnieuw naar Gent voor de volgende studiedag van BBV en hij zal dit punt expliciet bespreken.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Mille en Wille [mailto:willy.mireille@scarlet.be]
Verzonden: maandag 6 oktober 2008 21:45
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] gelijkmaken van volken

Ghislain, je bent grandioos! Wij hebben een vraag en jij vlooit het voor
ons uit, nog eens bedankt hé.

Ik denk dat ik dat omwisselen volgend seizoen op een paar volken zal
proberen. Weer een extra reden om al uit te kijken naar de volgende dracht.

Groetjes,

Willy

Van: Toon Jacobs [mailto:toon.jacobs@telenet.be]
Verzonden: maandag 6 oktober 2008 22:24
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] gelijkmaken van volken

Beste allen,

Als Jog Guth bedoeld minder sterk volk verenigen met sterk volk kan ik zijn werkwijze volledig volgen.

Maar bij het gelijkmaken van volken staat er: het zwak volk aansterken door romp (met opzittende bijen uit sterk volk) te geven
En het sterk volk een romp met opzittende bijen van het zwak volk te geven.!!!!!!!!!

Waarom het risico lopen dat het sterk volk door eventuele ziektes van het zwakke volk wordt aangetast?
Kan men dan niet beter het zwakke volk zijn hoogsels laten behouden en gewoon aansterken met hoogsels van de sterke volken?

Het zijn maar vragen die op 28/03/2008 kunnen gesteld worden.

Groeten,
Toon