Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Broedstop tijdens de winter?

Van: Geert van Eizenga [mailto:gc.vaneizenga bij gmail.com]
Verzonden: maandag 5 december 2011 16:00
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] artikel winterbehandeling

 Beste allen!

 Een kleine correctie: de poedersuikermethode werd eind jaren '90 ontwikkeld door Dr. Kamran Fakimzadeh, waar ik enkele weken mee optrok in India (2005).

broedstop-dr.fakimzadeh

Kamran was (en is?) directeur van het bijeninstituut van Finland. Een en ander kan men terugvinden in zijn proefschrift (2001). De methode heeft nergens tot een succes geleid, maar komt men regelmatig tegen zoals ook hier weer. De Finse imkers vertelden me: de grootte van de suikerpoederkorrels is te kritisch (hangt met de klauwtjes aan de poten van de varroamijt samen). Kortom: in de praktijk ging men er niet toe over. Kamran zou zeggen: neem de eenvoudige zeepwatermethode (zie foto), verbeter eventueel het handmatige schudden door middel van een soort blender, tel daarna het aantal bijen en het aantal gevonden mijten. Voor de "weekhartigen" onder ons: van de bijen overleeft 80% deze methode!!! Voldoet uitstekend: het uitproberen waard. (Nog eenvoudiger en sneller: neem de bijen mee naar huis, vries ze in en de scheiding van mijten en bijen gaat daarna helemaal probleemloos. Dit telkarweitje kan op momenten plaatsvinden als het de imker qua tijd even past; het is duidelijk dat de bijen zulke bevriezing níet overleven)

 Ik stem volledig met David in: het doorbroeden in de winter is een slechte zaak. Wij, als telers dienen ons uiterste best te doen om hier bij de selectie alert op te zijn. Het is een fout, nalatigheid of onachtzaamheid bij de selectie.

Ik herinner me dat aan de Buckfastkant de (Duitse) imkers er bij Broeder Adam op aandrongen om een bij te ontwikkelen die in het voorjaar heel vroeg een start met het broeden zou maken: dat scheelde honing op de koolzaaddracht! Broeder Adam "slaagde hierin" met een inkruising van de Athosbij in 1983 (dus nog in het pre-varroatijdperk), die hij toen opstelde als darrenlijn op zijn bevruchtingsstation. Voordien leerde hij: ga je volken sterk inwinteren en de bijen moeten tot het voorjaar als "dood" in de kasten zitten en pas later in het voorjaar broed gaan aanzetten. Veel imkers vertelden me toen al: Broeder Adam heeft een fout gemaakt.

 Ik lees eveneens artikelen van Prof.Ruttner, anno 1983, waarin hij voorstelt om af te stappen van de spaarzame Carnica (Hünglertyp), die qua broed een stapje terugdoet wanneer het weer tegenzit. Hij propageert daarin de teelt van grote Carnicavolken (Nord-Westdeutsche Imkerzeitung). Werd toen de basis geloegd voor carnicastammen, die ook gedurende winter doorbroedden? Misschien weet iemand het antwoord hierop?

 Het is duidelijk: Willen we terug naar de biologische fundamenten van de bij, dan is een broedvrije periode in de winter toch een natuurgegeven?

 Beste groetjes,

 Geert van Eizenga

Van: David Van Delm - ARDELIS [mailto:david.van.delm bij ardelis.be]
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 10:22
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] artikel winterbehandeling

 

Dag Geert:

 

Ik weet dat vroeger linieteelt dé methode was voor selectie omdat ze geen andere methode kenden.  Eens ze een goed genenpakket hadden moest dit zo lang mogelijk ‘opgesloten’ blijven binnenin de populatie zonder inmenging van andere C-stammen of lijnen voor uitmendeling te vermijden.

Telers, kleine en grote teeltgroepen selecteerden een bij dat goed was voor hun eigen omgeving.  Of dat dan ook goed is voor imkers elders is een andere vraag.

 

En de honingopbrengst via linieteelt doen stijgen is uiteraard begrensd. (misschien is dat de reden dat in die tijd doorbroeders tijdens de winter werden gepromoot omdat ze dan misschien iets meer honing haalden op die manier?)

 

Nu sinds beebreed via teeltwaardeschatting is er een nieuw tijdperk aangebroken.  Men heeft een nieuwe selectietechniek, en een en ander is wel duidelijk geworden:

Oa dat grote (vlees)volken niet altijd noodzakelijk de beste zijn.  Het is genetisch bepaald hoe een bijenvolk zal honinghalen.  Bv sommige volken met minder bijen dat meer honinghalen.

Wat belangrijker is bij volkssterkte is natuurlijk ook het juiste tijdstip (volkssterkte-dracht).  Gewoon vleesvolken gaan verdelen (die zich niet kunnen aanpassen) bij imkers met een minder geschikt drachtgebied is zinloos.

Daarom dat we de teeltwaarden moeten kennen voor selectie.

 

Bovenstaande problematiek kan men dus via beebreed.eu verbeteren.  Oa door ruiltesten te doen van verschillende lijnen onder verschillende omgevingsinvloeden onder verschillende imkers.

Men kweekt een bij voor iedereen.  Uiteraard kan 1 uitverkoren teler dit niet halen, daarvoor zijn er vele telers nodig op verschillende standen die een groot selectieorgaan vormen.

 

Mvg David