Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Warm weer en de invloed ervan op winterbijen

 

Van: dirk de spiegelaere [mailto:dirk_de_spiegelaere bij hotmail.com] Verzonden: dinsdag 22 oktober 2013 12:19 Aan: Bijenforum1; lampetten4 bij skynet.be Onderwerp: [bijen] Warm weeer goed voor onze winterbijen(?)   Dag allen,   Alle volken vliegen al een week alsof het de mooiste zomerdagen zijn. Stuifmeel van mosterzaad, phacelia, Indische tuinkers e.a. worden nog gretig binnengehaald, want de moer is nog lang niet aan haar legstop toe. En de weersvoorspellingen blijven goed ! Hoogdagen voor onze bijen dus, of juist niet ? Ondertussen moeten de winterbijen wel reeds hun voorraad vitellogenine/vetlichaam(bestemd voor henzelf en de eerste voorjaarsbroed) aanspreken en kunnen de varroamijten nog maar eens een rondje ‘vermenigvuldiging’ spelen en verder parasiteren op de poppen van de aankomende winterbijen en ze verzwakken… ! Dit laatste is een reëel fenomeen als er eind sept./begin okt. een herinvasie  van mijten komt en ik heb dit kunnen observeren in 4 productievolken.  In augustus waren er amper 3 tot 5 mijten te tellen bij natuurlijke val -> hun aantal steeg tot 10-15 in sept. en >20 in oktober. Waar ze vandaan komen ?  Waren er in juli/aug veel meer mijten in het gesloten broed dan ik kon vermoeden ? Slechte/onvoldoende/inefficiënte zomerbehandeling ? Herbesmetting door vervlieging en/of roverij in sept. ? Ik heb uit bezorgdheid heel conservatief wat Hive Clean bedruppeld in het bovenste hoogsel van deze 4 kasten… en het resultaat was wel heel effectief, maar terzelfdertijd ook heel verontrustend als ik merkte hoeveel mijten eruit vielen! Ik kom tot de conclusie dat de vrije mijtenval van sept. gemakkelijk met 100 vermenigvuldigd mag worden om ons  enigzins een idee te geven van het totaal aantal mijten in een bepaald volk.  Zijn er nog imkers met degelijke ervaringen ? Mogelijks moeten we de WUR eens (be)vragen of de 3-gangenmenu niet uitgebreid dient te worden met een 4de gang in het tussenseizoen ? Bezorgde groeten, Dirk De Spiegelaere  

 

From: info bij bieenkorf.be To: bijen bij cari.be Date: Tue, 22 Oct 2013 14:24:28 +0200 Subject: RE: [bijen] Warm weeer goed voor onze winterbijen(?) ‘Ondertussen moeten de winterbijen wel reeds hun voorraad vitellogenine/vetlichaam(bestemd voor henzelf en de eerste voorjaarsbroed) aanspreken’   Dat zijn dus geen winterbijen meer en zullen de lente niet halen. De nieuwe winterbijen worden nu geboren en komen in hun plaats. Als dat allemaal gebeuren kan in een omgeving met veel stuifmeel is dat een goede zaak. Dit is trouwens niets van dit jaar maar een trend die al tientallen jaren terug is ingezet. De bijen passen zich aan, alle imkers nog niet… marc  

 

Van: dirk de spiegelaere [mailto:dirk_de_spiegelaere bij hotmail.com] Verzonden: dinsdag 22 oktober 2013 16:13 Aan: Bijenforum1 Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Dag allen,

Geen nieuw fenomeen dus, maar wel voor de 'beginnende' imkers, die dit voor het eerst observeren.

Mijn kniereflex om hive clean uit te proberen was dus niet zo uit de lucht gegrepen, als ik de onderstaande reacties lees. Tot mijn schade moet ik wel melden dat er niet 10-tallen, maar ettelijke honderden en in 1 kast heb ik in één week zelfs 1.700 mijten geteld ! Ik ben klaar voor de 4de gang in het bestrijdingsmenu, selectie/waar nodig, en ik heb de indruk dat velen reeds hun eigen spreekwoordelijke "gang gaan".

Bedankt voor de reacties !

Dirk

 

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be] Verzonden: dinsdag 22 oktober 2013 18:58 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Goede avond Dirk,

Verleden jaar moest ik na de thymolbehandeling een volledige bestrijding met Hive Clean uitvoeren om het teveel aan mijten terug te dringen. Dat heeft goed gewerkt. Dit jaar was het niet nodig, zoals ik al eerder schreef als antwoord op de mail van Achiel. De omstandigheden om Thymol te gebruiken waren verleden jaar en dit jaar vrij gelijkaardig (dit jaar toch iets warmer). De enige reden die ik kan bedenken om het verschil in werking uit te leggen, is de propolisering van de thymolplaatjes door de bijen. Ik heb dat dit jaar gecontroleerd en na één week waren bij een bepaald volk de drie plaatjes langs alle kanten bedekt met propolis (de verdamping moet drie weken doorgaan). Bij de andere volken was dat veel minder tot zelfs niet. Hoewel de fabrikant zegt dat de chemie van thymol en propolis gelijkaardig is en dat de verdamping - hoewel vertraagd - toch doorgaat, kan ik dat zelf moeilijk geloven. Wat is het effect daarvan op de doeltreffendheid van de thymolbehandeling? Is de te hoge mijtenval daaraan te wijten? Dat moet gemeten worden om zeker te zijn. Een effectieve zomerbehandeling met om het even welk product moet hoe dan ook zes volle weken duren (twee bijengeneraties). Herbesmetting is natuurlijk ook een belangrijk aspect in het hele verhaal. Ik wil hierbij nog graag een mogelijk misverstand uit de weg ruimen na een attent mailtje van een collega hier op het forum. Toen Achiel schreef dat hij niets anders gebuikt dan thymol en oxaalzuur, schreef ik dat dit bij mij ook zo is. Als ik het nu over een nabehandeling met Hive Clean heb, verleden jaar dus, kan dat vreemd lijken. Maar Hive Clean is vooral oxaalzuur en mierenzuur en behoort voor mij dus tot dezelfde bestrijdingscategorie. Even het wettelijk aspect ter zijde leggend, kan ik zeggen dat nu het  handig in gebruik Hive Clean-flesje niet meer mag/kan, ik in dezelfde omstandigheden als verleden jaar gewoonweg Api-Bioxal (oxaalzuur) zou gebruiken, als het zou moeten ook meer dan één keer. Dat is niet voor alle bijen goed, maar dat is dus ook zo voor Hive-Clean. In deze zaak is het gewoon kiezen voor het minste kwaad ... Groetjes,

Ghislain.

 

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be] Verzonden: zondag 27 oktober 2013 22:22 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Ik merk toch met enige verbazing dat veel mensen of te laat of in volken met broed behandelen. Maak je volken broedloos tegen half juli. Dan heb je geen viergangen menu nodig maar kun je met het voorgerecht alleen door. Je behandeld dan de blote bijen met oxaalzuur en indien enige herbesmetting kan je die volken in de winter eventueel nog druppelen. Weinig gedoe.

Als ik merk hoeveel imkers hun zomerbehandeling nog dienen uit te voeren in augustus/september, dan is het niet verwonderlijk dat veel bijen in de huidige situatie het einde van de winter niet halen.

Met vriendelijke groeten, Dirk

 

Van: dirk de spiegelaere [mailto:dirk_de_spiegelaere bij hotmail.com] Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 21:05 Aan: Bijenforum1 Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Dag Dirk,

Ik ben onlangs nog naar een uiteenzetting van dhr. Eric Bruggeman gaan luisteren, die exact dezelfde techniek/methode voorstelde.

Het stamvolk per 1 juli moerloos maken -> doppen 2 maal uitbreken en eens al het broed uitgelopen is -> behandelen met .... (oxaalzuur) en de oude of een nieuwe bevruchte koningin introduceren rond de periode van het slingeren -> op tijd voor het inwinteren en start van de leg voor de winterbijen. Om uiteraard met een heel lage varraodruk de winter in te gaan !

De moeite waard om als methode eens wat meer aandacht te geven.

Groetjes,

Dirk De Spiegelaere

 

Van: Hans Laevens [mailto:hans.laevens bij skynet.be] Verzonden: dinsdag 29 oktober 2013 22:22 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Dag iedereen,

De arrestmethode werd de voorbije twee jaar door het FAVV opgenomen in hun bestrijdingsadvies. Maar waarschijnlijk hadden jullie dat wel gelezen, want deze adviezen kunnen op de website van het KonVIB teruggevonden worden en werden ook in het maandblad gepubliceerd. Deze methode werd ook aangekondigd in een nieuwsbrief van de werkgroep bijengezondheid. In het bestrijdingsadvies 2013 van het FAVV is een licht gewijzigde arrestmethode voorgesteld.

Groetjes en veel leesgenot,

Hans

 

Van: Dirk Cristael [mailto:dirk.cristael bij pandora.be] Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 8:34 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Iedereen,

Ik sluit drie weken voor ik plan mijn volken uit mekaar te trekken de koningin gewoon op in een klein koninginnenkooitje. Dit hang ik dan midden in het broednest. De bijen trekken dan zelden doppen en indien ze een dop trekken gaan ze ermee om als bij een stille moerwissel. Die koninginnen in het kooitje zijn steeds nog in leven. Zelfs indien je ze hergebruikt zie ik na drie weken geen verschil in legkracht. Rond 12 juli zijn ze broedloos en dan veeg (niet klop) ik al mijn bijen af en geef deze kunstzwermen een spray oxaalzuur. Ze gaan drie dagen de kelder in (hebben suikerwater) en worden daarna op een bak goed gevulde stuifmeelramen en voor de rest leeggeslingerde honingramen geplaatst. Ik verhuis ze wel naar een andere stand.

Hierbij wil ik ook ontkrachten dat ze niet of niet graag leggen op honingramen. Ze gaan bij mij steevast op leeggeslingerde honingramen en de moertjes leggen dat het een lieve lust is. Dat is in de literatuur vaak te lezen maar is een kwakkel. Oké, als ze de keuze hebben zullen ze misschien een reeds belegd broedkamerraam verkiezen maar ik wens zo weinig als mogelijk virussen in mijn jonge volken.

Dan wat prikkelen tot einde augustus en nog eens hun 14kg geïnverteerde siroop als wintervoer geven (de standen van huis krijgen suikerdeeg) en we zijn klaar. Het grootste deel van mijn bijen staat op warmbouw omdat dat zoveel makkelijker werkt en de bijen niet van het voer af raken in de winter.

Groeten, Dirk

 

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be] Verzonden: woensdag 30 oktober 2013 10:01 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Warm weer goed voor onze winterbijen(?)

Dag Dirk, Volgens mij gaat de beweging van de wintertros van voor-onder naar boven-achter veel gemakkelijker in koudbouw. Bereikbaarheid van voedsel is dan ook beter. Ook de ventilatie is beter bij koudbouw. Als de kasten allemaal in rij staan is het uithalen van de raampjes natuurlijk gemakkelijker bij warmbouw. Broeder Adam paste een opstelling per 4 toe met vlieggaten in de 4 richtingen.

Met honingramen gebruikt als broedraam heb ik dezelfde ervaring, maakt geen verschil. Als je er een reeds bebroed raam tussen hangt, beginnen ze daar wel eerst, kwestie van oude broedgeuren denk ik.

Dirk, in jouw varroabehandeling dus half juli oxaalzuur, 99% rendement. Doe je dan nadien ook nog een thymol behandeling?

In ons al lang lopend experiment met volledig niet behandelde volken stel ik de laatste jaren bij een aantal volken vast dat de koningin/volk zelf een +/- legstop instelt in de zomer (zonder arrest). Niet de normale gang van zaken bij Buckfast. Waar de varroacurve normaal verder piekt in die periode, zie ik daar een daling (van 60—120 varroa/dag naar 25-50 varroa/dag). Ze vallen wel niet zonder varroa, zoals met behandelingen mogelijk zou zijn, en gaan ook met varroa de winter in ( 4-10/dag). We zorgen wel voor een zeer goed stuifmeelaanbod aangepast aan de warmere herfsten. Gr. Marc