Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Darrenverzamelplaatsen

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: maandag 29 september 2008 17:42
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Darrenverzamelplaats

Dag imkers-moertelers,

Heeft iemand informatie over de fameuze 'darrenverzamelplaats'? Hoe ze ontstaan, hoeveel darren er zijn, Is het steeds op dezelfde plaats, is er onderzoek naar gedaan? etc...

Interessant voor iedereen die standbevruchtingen doen.
Dank bij voorbaat,
David Van Delm

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: maandag 29 september 2008 20:28
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

Dag David en allen,

Op de website van de Zwarte bij van Chimay staat een interessant artikel hierover:
http://www.mellifica.be/fr/abeille-noire/biologie/zrm.html

Het is mogelijk om van de Franse tekst te switchen naar een Nederlandstalige en Engelstalige versie (vlagjes, rechts bovenaan). Het zijn echter computervertalingen en dat valt niet altijd mee.
Verleden zomer was ik in Wellin voor een KI-actie en ontmoette daar een zekere Bernard Leclercq, een bekende Waalse imker die een schitterende website beheert. Die man beweerde daar dat darrenverzamelingplaatsen niet bestaan. Volgens hem zijn de darren in staat om koninginloze volken te ontdekken, waarna ze zich in de kast installeren om tijdig 'bij de zaak te zijn'. Wetenschappelijke informatie hierover heeft hij niet, hij wist dat van zijn vader en grootvader. Om me te overtuigen, nam hij me mee naar de darrenvolken die dienden voor de inseminatie en die per definitie op dat ogenblik moerloos zijn (met gesloten vlieggat). Hij toonde mij de onderkant van de kast met varroarooster en die krioelde inderdaad van de darren die het moerloze volk wilden vervoegen, maar dus niet konden. Dat was voor hem het bewijs. In een niet gesloten kast zouden die darren zich in het volk bevinden en met de koningin meevliegen als ze op bevruchting gaat (en haar dus ook bevruchten). Eerlijk gezegd, ik weet niet wat ik hierover moet denken.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Hugo Thoné [mailto:hugo.thone bij edpnet.be]
Verzonden: maandag 29 september 2008 21:56
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats


Job van Praagh kan je daar alles over vertellen.

mvg,

Hugo

Van: Chris Van Gampelaere [mailto:chris.vg bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 9:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Goede morgen,

Deze zomer heb ik heel duidelijk kunnen vaststellen dat er een invasie van darren was in een volk rond het tijdstip dat de jonge moer bronstig werd, dat heeft een tweetal dagen geduurd. Ik denk dat de darren aangetrokken werden door de feromonen die een vruchtbare moer in die periode produceert.
Ik heb ooit vernomen, maar weet absoluut niet meer onder welke omstandigheden (cursus, tijdschrift, website??) dat een moer die op bruidsvlucht vertrekt een hele wolk darren achter zich aantrekt, maar dat deze darren één voor één moeten afhaken omdat ze hun krachten veel vlugger verliezen dan de moer. Zij zou het tempo veel langer kunnen aanhouden.
Zelf heb ik reeds een moer op bruidsvlucht zien vertrekken vanuit een bevruchtingskastje, met in haar gevolg inderdaad een zwerm darren. De moer maakt allerlei bochten en buitelingen en maakt het de darren inderdaad niet gemakkelijk. Het zou best kunnen dat ze de darren uit haar onmiddellijke omgeving op die manier probeert af te schudden om zo inteelt te voorkomen en pas verderop door vreemde darren bevrucht wordt.
Wie hierover meer weet, alle info is welkom.

Chris

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 9:42
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Beste Hugo,

Heb je die man zijn contactgegevens a.u.b.?

Mvg,
David

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 9:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Dank u voor de informatie,

Zelf heb ik vorig jaar na een periode van lang slecht weer de koningin uit een kast zien vertrekken op bruidsvlucht.
Het was echt opmerkelijk maar van de kasten er vlak naast kwamen hetzelfde moment tientallen darren mee uitvliegen.

Nu, zou het dan beter zijn om uw EWK's of andere bevruchtingskastjes plat voor of naast uw darrenvolken te plaatsen?
PS; weet iemand meer over de proef welke ze hier in België over enkele jaren hadden gedaan door 'darren van verschillende standen' te merken?
Naar het schijnt waren die van Limburg te vinden in kasten uit Antwerpen? Dit vind ik wel onwaarschijnlijk dat een dar zo ver zou vliegen.
Naar het schijnt zouden darren uit agressieve volken ook verder vliegen.

Groeten,
David Van Delm

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 11:13
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Beste Ghislain,

Bedankt voor de info.

Nu ben ik ook bezig met Ki maar ik versta niet waarom ze hun darrenvolken moerloos maken.
Zelf laat ik ze moergoed, om zoveel mogelijk jonge bijen te krijgen het hele jaar door voor de darren goed te voeden en ze rijp te krijgen.

Beste groeten,
David Van Delm

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 11:48
Aan: bijen bij cari.be
CC: VandenBorre Johan
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

Dag David en allen,

Zelf zet ik mijn bevruchtingskastjes niet graag bij grote volken omdat ze niet zouden beroofd worden.
Of dat echt nuttig is, weet ik niet omdat ik het dus nooit deed, het is puur gevoelsmatig.
Wat ik wel ooit gedaan heb in verband met darren, is de geleide bevruchtingsmethode toegepast, heel lang geleden.
Ik had die uit een schriftelijke imkercursus van de Bijenteeltfederatie van Luik.
Het komt er daarbij op aan in je bevruchtingskastjes darren te hebben van je uitgekozen volk terwijl de kastjes zelf voorzien moeten zijn van een rooster die je aan- en uit kunt zetten (ik denk dat de roostertjes pas om 18 u. op 'open' gezet mochten worden). Zo konden de koningin en de darren pas buiten als de 'slechte' darren alweer in hun kasten waren en konden er ook geen ongewenste darren binnendringen over dag. Toeval of niet, maar die ene keer dat ik zo werkte, was het resultaat schitterend.
Ik heb het experiment niet meer herhaald omdat het te tijdrovend was en vooral omdat je op de gewone manier toch ook tot heel goede resultaten kunt komen (ook al is er dan misschien wat meer 'afval'). Ik ben ervan overtuigd dat het er bij selectie en standverbetering op aan komt je nieuw bevruchte koninginnen voldoende lang te observeren (gedrag, broedaanzet, ...) en alleen met de beste verder te gaan.
Over hoe ver darren kunnen vliegen zijn de meningen in imkersland alweer verdeeld, uiteraard. Vaak lees je veertig kilometer.
Het e-mailadres van prof. Van Praagh is (was?): Job van Praagh [jph bij tiho-hannover.de]. Weet dat de man het druk heeft.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 11:56
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

Ik kan niet meteen op je vraag antwoorden, David, omdat ik me beperkt tot het aanbieden van koninginnen in minipluskastjes. Maar ik tracht het te weten te komen.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 13:01
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] E-mail met bijlage (attachment): Neeltje Jans - bevruchtingskastjes 011 (22).jpg

Deze zomer was ik samen met prof.Job van Praagh op Neeltje Jans

praktijk_koninginnentelt_darrenverzamelplaatsen

Die man weet alles over bijen dus ook wel over de darrenverzamelplaatsen .Maar het is zoals Ghislain zegt ,een druk bezet man en moeilijk te bereiken.
Zijn mailadres is nog steeds wat jij aangeeft Ghislain.
groetjes
roger
jph bij tiho-hannover.de

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 13:09
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Ghislain,

Dat experiment ga ik dan ook eens uitproberen, maar i.d.d. het zal wel tijdrovend zijn indien je de bevruchtingskastjes zo telkens moet voorzien.

Bedankt,
David

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 14:14
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

David, nog iets tijdrovend maar met veel kans van slagen en in de trend van wat Ghislain al aanhaalde is het kelderen van volkjes.
Als de kleine bevruchtingsvolkjes samen met je darrenvolken de avond voor een zonnige dag naar een koele ruimte worden verhuisd (donkere kelder of koele donkere plaats) en je voedert ze daar wat bij (1:1). Dan kan je ze 's anderdaags omstreeks 19u00 (warme zonnige dag) nog terug op hun oorspronkelijke plaats zetten en alles open zetten.
Bijen, darren en jonge moeren storten zich dan gelijktijdig naar buiten.
De kans op een geslaagde paring is bijna 100% als :

  1. je bevruchtingsvolken en darrenvolken wat apart zijn opgesteld (niet in de rij) anders worden darren van andere kasten 'meegezogen'
  2. je dit een drietal dagen herhaalt met dezelfde volkjes en met rijpe moeren (> 5dagen)
  3. je daarna de moer binnen houdt tot ze aan de leg is, om te vermijden dat ze nog een keertje uitvliegt en verkeerd paart
  4. kastopeningen naar de avondzon gericht
  5. je buurman-imker niet hetzelfde doet !

Nadeel : het weer natuurlijk, je kan met veel geslachtsrijpe darren en moeren zitten die bij aanhoudend regenweer toch niet uitvliegen en je kan je darrenvolken natuurlijk niet oneindig blijven treiteren met hen maar enkele uren vlucht per dag te gunnen.

Imkergroeten, Marc

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 14:56
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Bedankt Marc,

Zeker een goede aanrader.  Kan ik ook eens proberen.
Dit zal in mijn geval ook goed zijn vermits ik 24 darrenvolken op een rij heb staan en dus ook meegezogen worden.

Zou ik in plaats van de darrenvolken en bevruchtingskastjes in de kelder te zetten, ze niet gewoon achter moerrooster houden tot 19.00h? Dan alles openen en het feestje kan beginnen...

Groeten,
David

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 15:36
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

David, het is vooral de combinatie van het donker en koel plaatsen en het voederen dat het ganse volk naar buiten stulpt wanneer ze weer zon zien. Gewone bijen ontlasten zich, jonge bijen spelen voor en de darren en moeren gaan wat verder op stap, je krijgt dan de indruk dat elke bij in het volk buiten wil. Als het volk zijn gewone gangetje heeft gegaan die dag krijg je niet die aanzet om massaal uit te vliegen, de bijen blijven dan gewoon binnen en de moeren meestal ook.

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 16:53
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Marc, ik heb de proef nog niet gedaan, maar vermits het volk verstoord is heb ik er mijn twijfels bij dat de darren zo plots de intensie hebben om te gaan bevruchten vanaf men de kast zou opendoen.  Zou de moer en de darren niet eerst hun oriëntatievlucht herdoen en bv de dag erna effectief op bruidsvlucht gaan?
Nu zitten we nog met het volgende probleem en dat is dat een moer meerdere dagen op bevruchting zou gaan (vandaar 3 x herhalen veronderstel ik).
Het hele opzet zal natuurlijk betere resultaten geven dan normaal standbevruchting.

Groeten,
David

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 20:08
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

Om het (bijna) allemaal te zeggen, David, de bevruchtingskastjes waren gevormd met ramen uit de darrenvolken.
Dat is al een stuk gemakkelijker, natuurlijk (maar volledige zekerheid ontbreekt uiteraard).
De kastjes werden ook drie dagen op kelderarrest gezet.
Ik mag niet zeggen dat ik alles heb onthouden, want het is lang geleden.
Als ik de cursus zou terugvinden, zal ik die les vertalen.
Beste groetjes,

Ghislain.

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2008 21:26
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Darrenverzamelplaats

Dag David, het werkt uitstekend, ik weet het uit eigen ervaring. Alles gaat sneller, je moet rekenen op een 10-tal minuten voor een bevruchting. De 3 dagen geven wat reserve voor oriëntatievluchten en eventueel een 2de bevruchtingsdag. Wie graag observeert kan ook de moeren goed zien vertrekken en redelijk snel weer terugkeren met bevruchtingsteken.
Een nieuwe bijenhal die ik wil plaatsen zal steevast uitgerust zijn met een koele plaats.
Het is natuurlijk geen eigen uitvinding maar een bevruchtingstechniek die wereldwijd toepassing kent.
In het Duits spreekt men (overdreven) van 'Mondscheinbegatting' (bevruchting bij maneschijn), in het Engels 'Controlled Flight Time Mating' (CFTM). In Australië is o.a. grootimker Joe Horner uit Rylstone er vurig aanhanger van en daar gaat het hem niet om enkele 10-tallen volkjes.
Groeten, Marc

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: woensdag 1 oktober 2008 9:46
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

leuk, alvast bedankt voor de moeite!

David

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: woensdag 1 oktober 2008 9:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Darrenverzamelplaats

Marc, ik moet zeggen dat je wel overtuigingskrachten hebt.
Mooi uitgelegd en spijtig dat het seizoen afgelopen is want ik kan niet wachten om het uit te proberen.

Ik hou u zeker op de hoogte volgend seizoen.

Merci David

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm bij ardelis.info]
Verzonden: donderdag 2 oktober 2008 18:13
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] E-mail met bijlage (attachment): Neeltje Jans - bevruchtingskastjes 011 (22).jpg

Beste Roger,
Dit heb ik van Marc en Ghislain de Roeck; (Kan ik hiermee geen goede resultaten halen?)
Iets tijdrovend maar met veel kans van slagen en in de trend van wat Ghislain al aanhaalde is het kelderen van volkjes.
Als de kleine bevruchtingsvolkjes samen met je darrenvolken de avond voor een zonnige dag naar een koele ruimte worden verhuisd (donkere kelder of koele donkere plaats) en je voedert ze daar wat bij (1:1). Dan kan je ze 's anderdaags omstreeks 19u00 (warme zonnige dag) nog terug op hun oorspronkelijke plaats zetten en alles open zetten.
Bijen, darren en jonge moeren storten zich dan gelijktijdig naar buiten.
De kans op een geslaagde paring is bijna 100% als :
-          je bevruchtingsvolken en darrenvolken wat apart zijn opgesteld (niet in de rij) anders worden darren van andere kasten 'meegezogen'
(In mijn geval goed vermits ik zuiver zit)
(        je dit een drietal dagen herhaalt met dezelfde volkjes en met rijpe moeren (> 5dagen)
-          je daarna de moer binnen houdt tot ze aan de leg is, om te vermijden dat ze nog een keertje uitvliegt en verkeerd paart
-          kastopeningen naar de avondzon gericht
-          je buurman-imker niet hetzelfde doet !
Nadeel : het weer natuurlijk, je kan met veel geslachtsrijpe darren en moeren zitten die bij aanhoudend regenweer toch niet uitvliegen en je kan je darrenvolken natuurlijk niet oneindig blijven treiteren met hen maar enkele uren vlucht per dag te gunnen.
Het is natuurlijk geen eigen uitvinding maar een bevruchtingstechniek die wereldwijd toepassing kent.
In het Duits spreekt men (overdreven) van 'Mondscheinbegatting' (bevruchting bij maneschijn), in het Engels 'Controlled Flight Time Mating' (CFTM). In Australië is o.a. grootimker Joe Horner uit Rylstone er vurig aanhanger van en daar gaat het hem niet om enkele 10-tallen volkjes.
Zo, dit ga ik uitproberen, met daarbij de omgeving ook nog eens zuiver.  Ik denk dat ik daarmee wel een goede slaagkans zal hebben.
Groeten, David Van Delm

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck@euphonynet.be]
Verzonden: zaterdag 1 november 2008 21:40
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] KI

Dat doet er mij aan denken, David, dat ik je nog een antwoord verschuldigd was op de vraag waarom darrenvolken moerloos gemaakt werden bij de KI-acties in Wallonië.
Het ging hier om een eis van de Duitse inseminator die " gezien de omvang van de actie (tot 900 koninginnen) " over voldoende darren van gelijke ouderdom wilde beschikken binnen een zekere tijdspanne. Voor inseminaties van gewone omvang is de factor tijd van minder belang en maken ze ook daar geen gebruik van moerloze volken.

Ghislain.

Van: David Van Delm [mailto:david.van.delm@ardelis.info]
Verzonden: zondag 2 november 2008 11:23
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] KI

Beste Ghislain,

Ik versta het echt niet.  Darren hebben toch constant de voedersapbijen nodig, dus jonge bijen, anders rijpen ze niet.
Gewoonlijk zet men toch enkele darrenramen boven een moerrooster, en dan heeft men de zekerheid?

Een volk moergoed of moerloos, dat kan toch niet extra rijpe darren opleveren?
Sorry voor moeilijk doen, maar wil het graag te weten komen.

Alsook Paul Stuykens heeft me verteld over de KI-methode in Polen.  Daar zouden ze in een kooitje met een reepje waswafel aan de leg gaan na bevruchting.
Dus, dit is mss een nog betere methode als aparte bevruchtingskastjes.  (als ik even nadenk dan zullen die kooitjes dus met bv honderden in een moerloos volk ondergebracht zijn, afwachtende op hun bevruchting of zo?)

Groeten,
David

Van: de roeck ghislain [mailto:gderoeck@euphonynet.be]
Verzonden: maandag 3 november 2008 11:37
Aan: bijen@cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] KI

Goedemorgen David en allen,

Eerst even eraan herinneren dat de basis van deze discussie de vraag was naar het bestaan en vaststellen van darrenverzamelplaatsen.
Ik stelde toen dat een zekere Bernard Leclercq, een bekend Waals imker, me in Wellin ' waar de KI-actie doorging ' vertelde dat hij niet gelooft in de theorie van darrenverzamelplaatsen. Volgens hem vinden de darren de moerloze volken, dringen vervolgens hun kasten binnen waardoor ze er zodoende steeds eerst bij zijn om de jonge koninginnen te bevruchten. Hij voegde eraan toe dat hij dat o.a. vaststelde bij darrenvolken die gebruikt werden bij de KI-actie waarover ik het had. Darren konden niet binnen, noch buiten deze kasten, maar de externe darren die gevonden hadden dat deze volken moerloos waren, klitten samen onderaan de kasten, in de hoop toch ooit eens binnen te geraken (in niet-gesloten kasten zouden ze zich al lang vermengd hebben tussen de volken).  Laat me al direct zeggen dat deze theorie absoluut niet wetenschappelijk is!
Overigens zijn deze ' op het ogenblik van de KI-actie - moerloze darrenvolken absoluut niet gespeend van jonge bijen'. De bedoeling is ook niet om zodoende aan meer rijpe darren te komen. Wel om dan over voldoende darren van gelijke ouderdom te kunnen beschikken - binnen een zekere tijdspanne uiteraard. Dat is een praktijk die ook in het buitenland bij grootschalige KI-acties toegepast wordt, naar ik daar nog vernam.
Het is niet noodzakelijk om dit te doen als je zelf enkele koninginnen insemineert.
Meer kan ik je daarover niet vertellen, want ik behoor niet tot het kransje 'denkers' die deze KI-acties organiseren, noch ben ik zelf bekwaam om koninginnen te insemineren.
Beste groetjes,
Ghislain.