Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Basiszuchter

 

Van: Vanmarsenille Piet [mailto:piet bij bijen.be] Verzonden: maandag 23 september 2013 0:08 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: [bijen] Basiszuchter

Hallo Forum,

ben net terug, samen met 3 andere imkers, van de jaarlijkse bijeenkomst van de "Union der Basiszuchter" in Duitsland. Interessante, maar zo eenvoudige mannier van koninginnenkweek hebben zijn. Deze mannier van imkeren is door de heer Golz beschreven geworden en nu door diverse imkers in Duitsland toegepast.  Zij gaan ervan uit dat de volken op jou stand enkel de beste volken kunnen worden door selectie te doen op de bijenstand zelf. Je zoekt een bijenstand waar de bijen het jaar door voldoende te halen hebben, zodat je niet moet reizen. Op deze stand plaats je ca. 6 volken. Bij elke kastcontrole wordt alles zorgvuldig genoteerd, ook de hoeveelheid honingoogst per kast wordt genoteerd.  Als het dan tijd is om nieuwe koninginnen te kweken, wordt er gewoon gekweekt met de volken die het best gepresteerd hebben op deze stand. De bevruchting gebeurt op de eigen stand, dus je weet niet wie de koningin bevrucht, het kunnen carnica, buckfast of zwarte darren van de buren zijn, speelt geen rol, hoe groter de diversiteit, hoe groter de genetische diversiteit. Als je dit jaar na jaar toepast, krijg je een bijenras dat het best presteert op uw stand.  Dus als je 2 of 3 standen hebt, heb je 2 of 3 verschillende lijnen. Op de ene stand staat er bvb veel fruitbloesems, en Robinia, dan krijg je natuurlijk een andere lijn dan de stand waar meer lindes en heide staan. Een lijn dus die 100% aangepast is aan het plaatselijk milieu. Doordat de koninginnen bevrucht worden door diverse darrenrassen, krijg je vanzelf sterke bijenrassen, met een grotere genetische diversiteit, wat betekend dat de bijen ook beter bestand zijn. Door de enge selectie binnen 1 ras, is de kans op problemen veel groter. Ik weet dat er velen zullen zeggen, dan krijg je een straatras, een straatbij… zij noemen het een "Landbij" een bij die op jou land de beste resultaten geeft en die het best bestand is tegen ziekten en weersomstandigheden. De kweek hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, elke imker kan het, je snijdt gewoon een streepje raat met bijeneitjes uit het volk waar je verder wilt mee kweken en plaats dit streepje raat in een 3-ramertje zonder koningin.  Het volk voelt zich moerloos, gaat doppen aanzetten, doppen van het eigen volkje afsteken, de doppen op het streepje laat je staan, meestal zijn het meerdere doppen (geen probleem, alle doppen van dit streepje laten staan).  De kast gaat dicht en na enkele weken controleer je of de koningin aan de leg is. Natuurlijk gaan er meerdere koninginnen geboren worden, maar doordat de 3-ramer te klein is om te zwermen, zullen de bijen (of koninginnen) zelf onder elkaar uitmaken wie de nieuwe koningin wordt, dus niet de imker.

Ik weet, de imker die een bepaalde bedrijfsmethode nog niet uitgeprobeerd heeft, is de grootste verdediger van de methode… Ik heb dit nog niet uitgeprobeerd, maar ik vindt het zeker de moeite waard om het te proberen, en ik denk dat we zullen moeten zoeken naar meer genetische diversiteit bij onze bijen, om zo de problemen van ziekten en andere tegenslagen aan te gaan.

Piet

 

 

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij telenet.be] Verzonden: maandag 23 september 2013 7:33 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Basiszuchter

Over hoe genetische diversiteit beïnvloedt wordt zijn de meningen verdeeld Piet (ook daarover dus). Kijk even in bijgevoegde studies:

-Domestication of honeybees was associated with expansion of genetic diversity, Oldroyd.

-Genetic diversity affects colony survivorship in commercial bee colonies, Tarpy et al.

-Management increases genetic diversity of honey bees via admicture, Brock et al.

Nota: dit archiveringssysteem maakt het niet mogelijk PDF-bestanden aan te hechten. De tekst van deze onderzoeken kan hier bekomen worden: gderoeck@telenet.be.

Vele groetjes,

Ghislain.

 

 

Van: Stef Vleminckx [mailto:vleminckx.stef bij gmail.com] Verzonden: woensdag 25 september 2013 9:50 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Hoi Piet,

Wanneer gaat de koningin uit het 3 -raamkastje eruit,omdat je schrijft : doppen van eigen volk afsteken en ingebrachte doppen (strookje) laten staan! Mag het volkje al niet iets langer zonder koningin zitten of beter niet?

Stef

 

 

Van: Dylan Elen [mailto:dylan.elen bij gmail.com] Verzonden: woensdag 25 september 2013 12:04 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Dag Stef

Men maakt als bevruchtingskastje een drieramer waar onder andere brias van de stammoer in zit, maar men wil niet dat dit jonge volkje een moer opkweekt van het brias (de jonge larfjes dan wel te verstaan) van die stammoer. Daarom geeft men de drieramer ook een streepje raat met eitjes van een teeltmoer. De bijen in het bevruchtingskastje gaan zowel doppen zetten op het jonge broed van hun stammoer als op het jonge broed van de teeltmoer (het streepje). 9 dagen later is het aan de imker om dan de doppen op het broed van de stammoer te breken en die op het streepje te laten staan. In mijn ogen kan het zeker geen kwaad om het bevruchtingsvolkje reeds langer moerloos te maken, misschien zelfs 9 dagen van te voren al, dan kun je doppen steken vlak voor je het streepje eitjes van de teeltmoer inbrengt en ben je zeker, voor zover zekerheid bestaat in bijenland, dat ze een moer opkweken van het gewenste teeltmateriaal. Maar boven beschreven methode is nu eenmaal hoe de voorzitter van de "Union der Basiszuchter" tewerk gaat en voor hem werkt het prima.

Groetjes, Dylan

 

 

Van: Stef Vleminckx [mailto:vleminckx.stef bij gmail.com] Verzonden: woensdag 25 september 2013 14:12 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Bedankt Dylan,maar zo had ik het ook bezien,moer 9 dagen vroeger weg ----)zekerheid dat ze de gewenste eitjes gaan gebruiken ( natuurlijk zekerheid heb je nooit ,daarin heb je ook gelijk!) Toch bedankt voor de uitleg,

Stef

 

 

Van: Ronny & Hilde De Vylder - Bauters [mailto:hilderonny bij base.be] Verzonden: woensdag 25 september 2013 20:01 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Basiszuchter

Dag allen,

Dit is natuurlijk een heel eenvoudige en trefzekere methode, alleen 1 voorwaarde : alle imkers in de buurt moeten meedoen J

Groeten van Ronny

 

 

Van: Roger De Vos [mailto:roger.devos3 bij telenet.be] Verzonden: donderdag 26 september 2013 19:33 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

In plaats van een reepje broed uit te snijden, kan men ook een "rondje" broed omwisselen, is eenvoudig en met het ene gaatje vul je het andere terug op ;-) groetjes roger d v  

 

basiszuchterp6190007Basiszuchterp6190003basiszuchterp6190004

 

 

Van: anton.van.derbeken bij telenet.be [mailto:anton.van.derbeken bij telenet.be] Verzonden: donderdag 26 september 2013 20:28 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Collega’s, zie hiervoor het artikel “De eenvoud van een blikje” Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, Jaargang: 97, Jaar: 2011, Maand: September.

Je kan het ook online bekijken.

Groet Anton Van Derbeken

 

 

Van: dirk de spiegelaere [mailto:dirk_de_spiegelaere bij hotmail.com] Verzonden: donderdag 26 september 2013 21:07 Aan: Bijenforum1 Onderwerp: RE: [bijen] Basiszuchter

Dag allen,

Wat betreft de voor- en nadelen van biodiversiteit is, zoals Ghislain aangaf, het laatste woord nog niet gezegd, maar weten is weten, wat dan op z'n beurt kan leiden tot weten-schap.  En daarom ben ik op zijn suggestie ingegaan en heb ik de wetenschappelijk studies m.b.t. (genetische) diversiteit onder de bijen gaan lezen. Deze zijn uiterst interessant wat betreft deaangebrachte info en hun bevindingen of conclusies.

Wat vindt ik daarin voor de "basiszuchter" ? - bijen hebben de zelfde voorgeschiedenis als de mens t.t.z. ze komen "out of Africa", en dat gebeurde in 2 golven, waardoor in Europa 2 genetisch duidelijk verschillende 'stammen' zijn ontstaan( West = Apis M. Mellifera en Oost = Apis M. Carnica en Ligustica) over een lange evolutieperiode.

- Er werd vroeger reeds aangetoond dat al deze afstammelingen genetische armer (minder divers) zijn dan hun Afrikaanse voorouders en dit t.g.v. een samenspel van beperkende woon/leef/klimaat/groei-omstandigheid(= bottleneckeffect).  Proberen we met onze "eigen-bloemenweide-bij" ook een soort bottleneckeffect te creëeren waardoor onze bijen evolueren naar een unieke eigen-stand-bij ? Die dus ook genetisch armer zal worden ?

- Waar bij andere dieren (varkens, koeien, enz) de rassen door de verschillende methodes van genetische selectie duidelijk aan genetische diversiteit hebben ingeboet, is dit bij de Apis mellifera ondanks gelijkaardige pogingen o.a. in de koninginnenteelt, helemaal niet het geval. Waarom ? Omdat een koningin nu eenmaal door verschillende darren, en liefst zo veel mogelijk, in een door de imker niet te controleren situatie bevrucht moet worden. Hier zou je kunnen zeggen dat de 'bio-logica van de bij' zelf voor haar biodiversiteit zorgt. Blijkt tevens dat de kwaliteit en vitaliteit van een volk(o.a. gelinkt aan CCD) rechtlijnig in relatie staat met het aantal darren, die de koningin bevruchtten. Daarnaast zorgen de vele uitwisselingen van volken(met hun darren) en van koninginnnen onder imkers uit verschillende streken/landen op zichzelf ook voor het behoud van de diversiteit in het bijengenoom. 

Voor de basiszuchter is de opmerking van Ronny dan wel heel pertinent, want al de imkers in de omgeving moeten basiszuchter zijn, opdat de darren in het zelfde bloemenweidegebied zouden opgegroeid zijn. Maar waar sta je dan met je carnica's als je buur-imker zwarte bijen of buckfast heeft .

Ghislain, graag ook nog je opmerkingen/rechtzettingen m.b.t. bovenstaande weergave en interpretatie van de inhoud van de artikels a.u.b.

Groetjes,

De Spiegelaere Dirk

 

 

Van: Vanmarsenille Piet [mailto:piet bij bijen.be] Verzonden: donderdag 26 september 2013 21:42 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Basiszuchter

Juist Roger, goeie tip.  Rondje uitsnijden uit teeltvolk, rondje uitsnijden uit kweekvolk, rondjes wisselen, opgelost.

Dylan, hartelijk dank voor de juiste omschrijving.  Ik had blijkbaar niet goed verwoord hoe het teeltvolkje gemaakt moest worden.  Ik had nog enkele mails gekregen voor meer uitleg.  Jou uitleg is duidelijker.

Ghislain, ik heb het eerste artikel gelezen.  Ik ben er toch niet helemaal mee akkoord.  Een kalkoen lijk haast niet meer op de voorouders schrijft men, een bij lijkt nog steeds op haar voorouders. Maar een kalkoen is ook door de jaren geselecteerd op meer vlees.  Als je zou zeggen, de kalkoen kan na jaren selectie nog steeds niet goed zingen, dan klopt dat, omdat men niet geselecteerd heeft op de zang.  Zo is de bij ook niet geselecteerd om er anders uit te zien als zijn voorvaderen, maar men kan er toch niet om heen dat door selectie de bijen zachtaardiger en meer honing halen als de voorvaderen.  Toen ik 20 jaar geleden begon met bijen houden, zeiden de imkers me steeds, een volk geeft ca. 10 kg honing per jaar.  Nu in 2013 is men al niet meer tevreden als een volk 30kg per jaar haalt. en dat zijn nog maar enkele decennia. Sorry ik ken geen snars van genetica J, maar het geluk is dat dit ook niet nodig is voor een basiskweker. Het belangrijkste is om goed te noteren wat de volken waard zijn en zo de selectie uit te voeren. net zoals de boeren het vroeger jarenlang gedaan hebben.

Ronny, bij de basiskweker is het juist van groot belang dat de koningin door darren van verschillende rassen wordt bevrucht, zodat je uitgebreidere variëteit krijgt. Dus hoe diverser je imkerbuurt, hoe beter. Natuurlijk zal je dan wel beter op je stand moeten selecteren welke volken je houdt en welke niet.  Want, net als de straathonden in Roemenië, zal anders op het einde enkel nog de meest agressieve honden overblijven.  Ook zo met de bijen denk ik, maar de agressieve volken kan je dan gebruiken als kweekmateriaal, de zachtaardige als kweekgoed.

Allé, dat is wat ik ervan denk, ben geen specialist

Piet

 

 

Van: Chris Van Gampelaere [mailto:chris.vg bij telenet.be] Verzonden: vrijdag 27 september 2013 9:13 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Een goede tip, Roger, voor de overlarvers die jaarlijks een staal moeten leveren voor onderzoek op AV.   Chris  

 

 

Van: Dylan Elen [mailto:dylan.elen bij gmail.com] Verzonden: vrijdag 27 september 2013 15:52 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Dag allemaal,   Met volgende uitspraak ben ik het toch niet helemaal eens: Waar bij andere dieren (varkens, koeien, enz) de rassen door de verschillende methodes van genetische selectie duidelijk aan genetische diversiteit hebben ingeboet, is dit bij de Apis mellifera ondanks gelijkaardige pogingen o.a. in de koninginnenteelt, helemaal niet het geval.   Kunstmatige selectie, dan bedoel ik klassieke veredeling, heeft altijd verlies aan genetische diversiteit tot gevolg. Men zou kunnen stellen dat het verlies niet zo groot was toen elke imker gewoon op zijn eigen stand selecteerde en er geen sprake was van bevruchtingstations en overlarfprojecten, maar vandaag de dag is dat er dus wel en is er nog de factor KI bijgekomen. Al deze verengingsfactoren gecombineerd leveren zeer goed werk om de genetische diversiteit te kelderen, daar hoeft een mens geen academische cursus voor om dat te begrijpen.   Ook de opmerking: Voor de basiszuchter is de opmerking van Ronny dan wel heel pertinent, want al de imkers in de omgeving moeten basiszuchter zijn, opdat de darren in het zelfde bloemenweidegebied zouden opgegroeid zijn. Maar waar sta je dan met je carnica's als je buur-imker zwarte bijen of buckfast heeft .   verdient toch nog een woordje uitleg. Best zouden inderdaad alle buurimkers de methode van basiszucht toepassen, maar de knipoog naar andere rassen is onterecht. Zoals Piet in het begin reeds schreef streven de basiszuchter naar een landbij, die naar hun mening gerust een mengelmoes van verscheidene soorten mag zijn. Zij zijn geen raspuristen, hybrides hebben wat meer kans om onaangenaam te zijn om mee te werken, maar als ze dat er voor over hebben, waarom niet dan?   Groetjes, Dylan

 

 

Van: dirk de spiegelaere [mailto:dirk_de_spiegelaere bij hotmail.com] Verzonden: vrijdag 27 september 2013 22:29 Aan: Bijenforum1 Onderwerp: RE: [bijen] Basiszuchter

Dylan,

Wat door universiteiten in USA, Canada en Australie los van elkaar via DNA-onderzoek wetenschappelijk vaststellen, kunnen we toch niet zomaar naast ons neerleggen. Uiteraard is het niet zo dat alle pogingen m.b.t. veredeling, selectie, KI e.d., geen (tijdelijk) invloed (kunnen) hebben op het door ons gewenste gedrag of kenmerken van onze bijen, maar het DNA van een Carnica-bij zal hiermee niet fundamenteel wijzigen. Een Apis M. Carnica zal een apis M. Carnica blijven.

Diversiteit : Ik ben zelf ook voorstander van "variatie is troef" en die zal er steeds zijn, ondanks onze pogingen tot veredeling, omdat de diversiteit er via het unieke 'bevruchtingsritueel' van de koningin ingebakken zit en steeds zal blijven. Het is niet voor niet dat de volken met een KI-bevruchte koningin het op vlak van overleving en vitaliteit minder goed doen dan andere... gebrek aan divers genetisch materiaal. Ik heb er geen moeite mee om een 'rosse' of 'zwarte' bijen om mijn stand te zien en een K3-koningin wordt ook niet per definitie als minderwaardig aanzien.

Groetjes,

Dirk

 

 

Van: philippevercammen

[mailto:philippevercammen bij hotmail.com] Verzonden: zaterdag 28 september 2013 0:44 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Nog veel simpelweg een broedraam uit je super volkje gebruiken en met een punaise merken in je drieramer he. Zo 'n supervolk zit toch op twaalf ramen in het voorjaar dus als je er een paar van wegneemt is dat terzelfdertijd zwermbeperkent Mgv Philippe Mgv Philippe

Van: rudi simons [mailto:rudi.simons2 bij telenet.be] Verzonden: zaterdag 28 september 2013 8:10 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Hallo,   nog een interessante imkersmethode , toch ? Maar misschien moet er ook eens een onderzoek komen over ....... wij imkers . Biodiver-provincië-siteit is er zeker voldoende ! Maar toch raar dat wij blijven zoeken naar "de" werkmethode en dat ons bijen zich blijven aanpassen . Of is dat maar een gedacht ? Dr. Boecking  van Celle zegt dat vrouwen de beste imkers zijn .... (?) "Als je een vrouw iets leerd dan blijft ze dat gebruiken, leer je een mannelijke imker iets...... dan gaat hij zoeken naar een andere methode om dat zelfde te doen...." Dat moet dus aan onze gene liggen... Geniet van het mooie weer en laat het jullie goed gaan, rudi  

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be] Verzonden: zaterdag 28 september 2013 8:28 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: RE: [bijen] Basiszuchter

Dirk, ook in KI zit er veel verschil. Meestal wordt sperma gebruikt van 1 darrenvolk maar je kan dat ook van verscheidene zustervolken of zelfs van veel verschillende lijnen nemen en homogeen mixen. Met dit laatste kom je aardig dicht in de buurt van de genendiversificatie die je bij natuurlijke bevruchting krijgt, zonder voornaam inboeten op het aantal verschillende geslachtsallelen. Overleving en vitaliteit zijn dan ook prima. Alleen gaan KI-moeren iets minder lang mee door de verdovingen, dat blijft een nadeel.

Wat dat aantal allelen betreft is het toch geweten dat sinds de ‘Out of Afrika’ ze door menselijke inmenging of zelfs door enge natuurlijke situaties van +/- meer dan 20 teruggelopen zijn naar +/- 8 à 10 voor carnica (voor buckfast iets hoger). In dat opzicht zit er natuurlijk wel wat in de ideeën van Basiszuchter. Het zou ook meteen een oplossing bieden voor de wanverhoudingen die vandaag bestaan in het verdelen van de ‘pot’ onder de verschillende rassen.

Mvg, marc

 

 

Van: Dylan Elen [mailto:dylan.elen bij gmail.com] Verzonden: zaterdag 28 september 2013 9:46 Aan: bijen bij cari.be Onderwerp: Re: [bijen] Basiszuchter

Dag allemaal

Dirk, de genetische diversiteit van een (natuurlijke) populatie wijzigt voordurend: soms neemt zij af omwille van wijzigingen in de milieufactoren, soms neemt zij toe omwille van mutaties. Natuurlijke selectie zal dan op haar beurt weer oordelen of die mutaties geschikt zijn om te overleven. Het DNA zal niet fundamenteel wijzigen in die zin dat de DNA-molecules hun genen zullen behouden (genen zijn eigenlijk maar een locus, een plaats op het DNA molecule), wat wel wijzigt is het aantal mogelijke allelen die op zo'n bepaalde locus kunnen plaatsnemen. Allelen zijn verschillende combinaties van basenparen die coderen voor een bepaald gen, elk allel zal de eigenschap waarvoor dat bepaalde gen codeert anders gaan beïnvloeden. Om goed te zijn zouden we het verlies van genen beter kunnen omschrijven als het verlies van allelen, en dit is dus wel degelijk mogelijk zoals Marc reeds schreef. Onze veredelingstechnieken (de ene al sterker dan de andere) zorgen logischerwijze wel degelijk voor een vermindering van het aantal allelen, net zoals natuurlijke selectie kan doen. Maar het verschil zit in het feit dat natuurlijke selectie steeds gerechtvaardigd is en persoonlijk geloof ik niet dat onze veredeling dat ook is, al zijn er wellicht veel mensen die de veredeling van een soort (en diens gevolgen) onverschillig laat zolang het maar niet op de Homo sapiens sapiens is, want daar hebben we vorige eeuw genoeg van geleerd. Dit is wellicht wat cru en overdreven gezegd, maar een politicus zal ook steeds choqueren wanneer hij iets duidelijk wil maken niet dat ik politicus ben eh ;)

Philippe, wat jij daar beweert is ook niet helemaal waar. We hebben zeker invloed op wat er zich boven ons hoofd afspeelt. Door onze selectiemethoden bepalen wijzelf de darren in de omgeving van onze maagdelijke moertjes, wij bepalen mee de allelendiversiteit, de natuur laten we juist nog selecteren op de snelste darren tijdens de bruidsvlucht. Waarom denk je anders dat men van een goede teeltmoer allemaal zusters (F1) teelt en vervolgens gaat beweren dat op hun bijenstand het stikt van de 'goede' darren?

Groetjes, Dylan