Buckfast-carnica

 

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: vrijdag 9 april 2010 12:02
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] Buckfast -Carnica

Carnica -Buckfast groepen in Limburg
 
Blijkbaar wordt er nog steeds een duidelijk verschil  gemaakt in de Provincie Limburg tussen Carnica en Buckfast.
 
peter 

Van: Achiel Geurts [mailto:achiel.geurts bij telenet.be]
Verzonden: zaterdag 10 april 2010 2:17
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Buckfast -Carnica

Er is de laatste tijd  heel wat discussie op dit forum over Buckfast en Carnica. Maar er zijn nog tal van andere rassen, bijv. nigra, ligustica, iberica, macedonica, caucasica, anatoliaca, meda, intermissa, sicula,  major, cecropia, ... om er maar enkele te noemen. Met al deze rassen kan geexperimenteerd worden en naar hartelust gekruist worden.  Waarschijnlijk komen we dan terug in dezelfde situatie waar de imkers in de jaren vijftig mee opgezadeld waren: geen bijen maar steekduivels. Het staat elke imker vrij - we leven in een democratisch land -  eender welk ras of zelfs meerdere rassen op een bijenstand te houden. Ervaren imkers maken geen problemen om bijvoorbeeld een Buckfastkoningin te laten inlopen in een carnicavolk. Maar beginnende imkers moet men het zo makkelijk en zo eenvoudig mogelijk maken. Is hun peter-imker een carnica-imker, dan kan hij best ook carnica houden. Is de peter-imker een Buckfast-imker, dan kan hij best ook Buckfast houden. Ook in verenigingsverband levert het houden van eenzelfde bijenras meer voordelen de nadelen.
Slechte rassen bestaan niet, elk ras heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het houden van verschillende rassen in eenzelfde streek geeft meer risico op verbastering. En verbasterde rassen hebben meer nadelen dan voordelen. Buckfast of carnica of ligustica: de keuze is vrij, maar hou ook een beetje rekening met de raskeuze van de imkers in je buurt.
Achiel Geurts.Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: vrijdag 9 april 2010 20:28
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

Dank voor deze wijze woorden, Achiel.

Ik haal er deze zin uit: ‘Slechte rassen bestaan niet, elk ras heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het houden van verschillende rassen in eenzelfde streek geeft meer risico op verbastering.’

Als het houden van verschillende rassen in overleg gebeurt, heeft het echter meer voor- dan nadelen.

Dat heeft broeder Adam wel degelijk bewezen.

Je moet wel kunnen geven en nemen, natuurlijk.

Het zou dus goed zijn om met elkaar te overleggen.

Waarop wachten we eigenlijk?

Beste groetjes,

Ghislain.

 

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: vrijdag 9 april 2010 23:17
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

We hebben twee prachtige bijenrassen, Achiel, de carnica en de buckfast, met allebei veel voordelen.

Laten we ze beiden koesteren en niet eentje laten uit rangeren door mensen die een ‘droom’ hebben.

Zonder afbreuk te doen aan eenieder die voor een ander ras kiest en daar evenzeer plezier aan beleeft.

Ik weet dat het moeilijk moet zijn voor een carnica imker om hier een objectief standpunt bij in te nemen, maar eerlijkheid duurt nog altijd het langst en wie te hebzuchtig is verzuurt het klimaat en uiteindelijk zal de buitenwereld inzien dat ze hier beter geen steun meer aan geven.

 

Van: philippe vercammen [mailto:philippevercammen bij hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 10 april 2010 0:55
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

ik ben best bereid om mij standen op te splitsen naar gelang de rassen maar dan rijst de vraag hoe zuiver zijn ze nog op dit ogenblik.
In allegeval zijn ze zeker niet agressief want ik kan het gras maaien tot anderhalve meter voor de kasten bij volle vluchten.
 

Van: philippe vercammen [mailto:philippevercammen bij hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 10 april 2010 0:56
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

neeee we hebben er echt wel drie hoor

Van: Chris Van Gampelaere [mailto:chris.vg bij telenet.be]
Verzonden: zaterdag 10 april 2010 8:49
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Buckfast -Carnica

Achiel,

Dat vind ik nu eens verstandig gesproken zie.

Chris

 

Van: Ludo De Clercq [mailto:ludo.de.clercq bij skynet.be]
Verzonden: zaterdag 10 april 2010 23:16
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

Besten,

Ja, ‘t is raar hoe gemakkelijk de zwartjes vergeten worden.

Ik werk er al 30 jaar mee, zonder keurparingen in een gebied vol C en B, en toch blijven mijn bijen netto vrij zwart (90-95% volgens CI, pantserkleur en haarlengte; 60% volgens HI&DV).

Ik kan er maar uit afleiden dat de N koninginnen en darren op andere uren paren, misschien vroeger op de dag. Anders kan ik niet uitleggen dat na 15 tot 30 generaties er nog geen vermenging is opgetreden. Er zit een klein beetje L in, dat de vader van mijn peter-imker, Albert Van Assche, er zo’n 60 jaar geleden met veel moeite heeft ingekweekt (ook toen denkend goed te doen, natuurlijk). En ook dat verdwijnt niet. Als er veel kruisingen waren, zou het L-gehalte op enkele generaties moeten verdwijnen, maar het blijft op zo’n 5-10% aanwezig, vooral volgens pantserkleur.

Op al die tijd moet ik mijn eerste steekduivel nog tegenkomen. Met Albert zaliger’s ervaring erbij is dat een 80 jaar zonder steekduivels. Onze voorzitter noemt dit soort bijen ratten, maar hij kan maar dromen van de honing die ze brengen.

Als we de vooruitgang van de imkerij bekijken sinds WO II (toen 2-5 kg/kast de norm was), naar nu, dan denk ik dat qua honingopbrengst, verbetering van de imker een grotere rol heeft gespeeld, dan genetica van de bij. En zachtaardigheid is een eigenschap die men met doorgedreven selectie op een tiental jaar in eender welk bijenras kan bereiken.

Maar ja, het zal wel voor velen een gevoelig punt blijven, vrees ik. Ik heb in mijn jonge jaren veel meegedraaid in de selectiewerkgroep, hoewel die toen 100% Carnica gericht was. Mij interesseerde toen eerder het opdoen van kennis over genetica, en de keuze tussen rassen was mij bijzaak. En dat is ook zo gebleven.

Met elk ras moet men leren werken. ’t Is aan de imker om zich aan te passen.

Beste groeten,

Ludo

 

Van: Jos Rayen [mailto:jos bij rayen.be]
Verzonden: zondag 11 april 2010 8:48
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

Ludo,

Ik ben beginnend imker en ik vermoed dus; afgaande op de term “zwartjes”; dat je de zwarte bij bedoeld.

Ik heb wel een mooi voorbeeld.

Mijn schoonzus woont ongeveer 25 km van Chimay, net in Frankrijk.

Zij heeft zwarte bijen, waarvan 1 grote zwerm in een spouwmuur zit. Al enkele jaren en nog altijd springlevend

Zij heeft en ik heb het onlangs nog eens gevraagd, nog geen enkele keer behandeld tegen varroa

Vorig jaar, tijdens een bezoek zag ik een bijtje op de grond liggen kronkelen. Ik raapte het op en ze bleef voort kronkelen en doen.

Plots zetten ze zich terug op haar pootje en vloog weg. In mijn  hand lang nog een levende varrroamijt.

Met groeten

jos

 

Van: philippe vercammen [mailto:philippevercammen bij hotmail.com]
Verzonden: zondag 11 april 2010 9:57
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

het zijn de interssantste bijen op het vlak van evolutie inzake varoaresitentie. Deze `slimme`bij ontdeed zich van haar parasiet buiten het nest.
Toen ik met imkeren begon was er een vriend die een gelijkaardig geval voorhad (zwerm in spouwmur) ze zijn er vier jaar blijven zitten zonder ook maar een varroabehandeling
Misschien iets waar de heren van het blup selectieprogramma rekening mee zouden kunnen houden.
De aziatische bij waar de varoa vandaankomt heeft zich ook moeten aanpassen aan haar parasiet maar heeft daar al veel meer tijd voor gehad.
Misschien moeten we een nieuwe varroaresitente mengelmoes maken van zwarte met buckfasten en carnica of is dat niet mogelijk?
 

Van: Bieenkorf [mailto:info bij bieenkorf.be]
Verzonden: zondag 11 april 2010 10:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

Zeer wijze woorden Ludo.

Het ras mag geen rol spelen zeker niet bij een bond voor alle imkers.

Als dat zo extreem het geval wordt als voor carnica nu (KI Limburg : 450 carnica – 0 rest), stoot dat toch tegen de borst van de bijenliefhebber.

Laat de bond nu zijn echte waarde zien en moet iedereen dan maar gewoon zijn eigen ding doen, waar hij zich goed bij voelt ? Misschien wel.

 

Van: Jos Rayen [mailto:jos bij rayen.be]
Verzonden: zondag 11 april 2010 11:25
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

Ik ben bij de opstart zeer goed geholpen door miin “peter”, evenals enkele clubleden, zodat ik een geslaagde start had.

Dankzij de tips en trucs zijn al mijn kasten door de winter gekomen, maar ik blijf met vragen zitten over die zwarte bij.

Ik zou natuurlijk bij mijn schoonzus kunne gaan overlarven, maar ik denk dat er wat “inkruising” is met straatrassen die daar in de bossen hangen.

Of zijn  er in Antwerpen – Limburg och voldoende imkers met zwartre bijen ?

 

Van: Ghislain De Roeck [mailto:gderoeck bij euphonynet.be]
Verzonden: zondag 11 april 2010 12:42
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] Buckfast -Carnica

Beste Philippe en allen,

Ook in Amerika zijn er beloftevolle vaststellingen gedaan i.v.m. varroatolerantie bij in het wild levende bijen.

Daar hebben die, zeker in het zuiden, vele keren gekruist met de geamerikaniseerde (lees: zachter geworden) nakomelingen van de killerbee.

Ik hen nog nergens kunnen lezen dat er op die bijen testen werden uitgevoerd op hun hygiënisch gedrag (i.v.m. VSH of SMR).

In afwachting daarvan kunnen we ervan uitgaan dat hun resistentie gebaseerd is op hun agressief karakter, wat hen eigenlijk ongeschikt maakt om ermee te imkeren in dichtbevolkte gebieden.

Ik weet niet hoe het op dat vlak zit met de zwarte bijen uit de spouwmuren.

In de streek rond Chimay, waar de zwarte bij gelukkig een eigen territorium heeft gevonden, moeten imkers even goed als wij behandelen tegen de varroa.

Dat brengt mij bij het BLUP-project dat een belangrijk anti-varroaluik bevat (zie: http://www2.hu-berlin.de/bienenkunde/ZWS/).

Het is aldus één van de vele anti-varroaprojecten wereldwijd.

De wetenschappers die het leiden en hun medewerkers kennen de problematiek grondig, laat daar geen twijfel over zijn.

We hebben er allemaal belang bij dat er zoveel mogelijk van die projecten succes zouden boeken.

Fijne zondag verder,

Ghislain.

 

Van: a.berwaerts bij dommel.be [mailto:a.berwaerts bij dommel.be]
Verzonden: zondag 11 april 2010 21:27
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] Buckfast -Carnica

beste,

Ik imker nu al een paar jaar met de zwarte bij en deze is zeer zeker niet beter tegen varroa  bestand.

groeten,

Jonathan