Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Controle op suiker

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: zaterdag 4 oktober 2008 7:04
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: [bijen] is suiker controleerbaar

Ik zat zo eventjes te denken van, in hoeverre wordt de suiker gecontroleerd en is hij controleerbaar.

Dagdagelijk zie je de polemiek van krantenvulsels met ondenkbare feiten als van frituurolie in onze voedselketen tot melamine in de babyvoeding.

Daarom dacht ik, de laatste handeling die men als imker doet vooraleer ze de winter ingaan is   de wintervoedering. Daarom vroeg ik mij af hoe ver is suiker gecontroleerd vooraleer ze in onze voedselketen terecht komt.

Ikzelf heb daarin geen enkel inzicht hoe en door wie dit wordt gedaan.


peter

Van: patrick.caesteker bij telenet.be [mailto:patrick.caesteker bij telenet.be]
Verzonden: zaterdag 4 oktober 2008 20:49
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] is suiker controleerbaar

Peter,

Suiker valt onder voeding. Dus het FAVV is bij mijn weten bevoegd om controle te doen op de kwaliteit van dit produkt.

Patrick

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: zaterdag 4 oktober 2008 23:20
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Patrick,

Bij mijn weten dragen de witte zakken suiker die de verschillende bonden
aankopen voor hun leden, geen merk, geen lotnummer, en niets dat op enige
wijze de suiker kan traceren vanwaar die komt. Laat staan dat er
traceerbaarheid is voor de voedselketen.

De vraag die Peter erover stelt is in mijn ogen zeer terecht.

MVG
Erik

Van: peter de waele [mailto:dewaele_peter bij msn.com]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 9:23
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Om het suikeronderwerp nog eventjes verder aan te kaarten heb ik hier een interessante site gevonden die reeds aangekaarts is geweest op het NL forum


http://www.seedsofdeception.com/DocumentFiles/158.pdf


peter

Van: Hendrik Trappeniers [mailto:trappeniers.hendrik bij scarlet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 10:29
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Hello,

Aangaande traceerbaarheid is het daarom van belang dat je alle facturen of
kastikketten bewaard.  De verkoper moet dan bewijzen waar zijn suiker
vandaan komt.

Mvg,
hendrik

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 12:15
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Dag Hendrik

Als je via de bond suiker koopt, heb jij dan al ooit een factuur of een
kasticket gekregen?

Trouwens er is een richtlijn die zegt dat op de verpakking moet staan wat er
in zit, zeker als het om voeding gaat.

MVG

Erik

Van: patrick.caesteker bij telenet.be [mailto:patrick.caesteker bij telenet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 12:55
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] is suiker controleerbaar

Besten,

Naar mijn weten wordt die suiker aan een groothandel gekocht. En zoals Hendrik zei zal die wel een factuur hebben gekregen. Zo zal de suiker wel traceerbaar zijn bij die groothandel.
Als je een zak aardappelen koopt bij een landbouwer zal die ook niet meer traceerbaar zijn. En die aardappelen behoren ook bij voeding.

Patrick

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 13:17
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

In heel dit geheel wordt er teveel met als, zal en waarschijnlijk gesproken.
De richtlijnen zijn er juist om duidelijkheid te verschaffen. Zou dit niet
zo zijn, dan was het voldoende dat gebruikers naar de imker kunnen
verwijzen, dan is ook een etiket op een potje honing niet nodig. Deze zal
dan wel kunnen verklaren wat er met zijn honing is gebeurd. Zo ook met
andere voedingsmiddelen. Met appels peren en aardappelen is het enigszins
anders. We moeten dan ook appelen met appelen vergelijken.

De wetgeving is in deze duidelijk en dient ook door imkers een aanverwante
gerespecteerd te worden.

MVG

Erik

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 13:50
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Nog even een reactie.

Even de EEG richtlijnen erbij gehaald, wat niet van toepassing is voor het gemak weggelaten.

Artikel 2
1. De etikettering en de wijze waarop deze is uitgevoerd:
a) mogen de koper niet kunnen misleiden, onder meer:
i) ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel en met name van de aard, identiteit, hoedanigheden, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, oorsprong of herkomst, wijze van vervaardiging of verkrijging,
ii) door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit,
iii) door hem te suggereren dat het levensmiddel bijzondere kenmerken vertoont, hoewel alle soortgelijke levensmiddelen dezelfde kenmerken bezitten;
3. De verbodsbepalingen of de beperkingen, bedoeld in de leden 1 en 2, hebben eveneens betrekking op:
a) de wijze van aanbieding van de levensmiddelen en met name de vorm of het uiterlijk van de levensmiddelen of de verpakking, het gebruikte verpakkingsmateriaal, de wijze waarop zij worden gepresenteerd, alsmede de omgeving waarin zij worden uitgestald;
Artikel 3
1. Op de etikettering van levensmiddelen moeten, onder de voorwaarden en onder voorbehoud van de afwijkende bepalingen zoals bedoeld in de artikelen 4 tot en met 17, uitsluitend de volgende gegevens worden vermeld:
1. de benaming waaronder het product wordt verkocht,
2. de lijst van ingrediënten,
3. de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten overeenkomstig artikel 7,
4. bij voorverpakte levensmiddelen: de netto hoeveelheid,
5. de datum van minimale houdbaarheid of, bij uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijke levensmiddelen, de uiterste consumptiedatum,
7. de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant of van de verpakker of van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper.
8. de plaats van oorsprong of herkomst indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong of herkomst van het levensmiddel,
Artikel 6
1. De lijst van ingrediënten dient te worden vermeld overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en in de bijlagen I, II en III.
2. De vermelding van de ingrediënten is niet vereist voor:
a) - verse groenten, aardappelen daaronder begrepen, en vers fruit, die niet zijn geschild, gesneden of een andere soortgelijke behandeling hebben ondergaan,
4. a) Onder ingrediënt wordt verstaan iedere stof, met inbegrip van additieven, die bij de vervaardiging of bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en die in het eindproduct, eventueel in gewijzigde vorm, nog aanwezig is. Enz...

Artikel 8
1. De nettohoeveelheid van voorverpakte levensmiddelen wordt uitgedrukt:
- in volume-eenheden bij vloeibare producten,
- in massa-eenheden bij andere producten,
waarbij naar gelang het geval gebruik wordt gemaakt van liters, centiliters, milliliters, respectievelijk kilogrammen of grammen. Enz...

MVG

Erik

Van: Hugo Thoné [mailto:hugo.thone bij edpnet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 14:05
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: Re: [bijen] is suiker controleerbaar

Beste Erik,

Jij maakt je wel heel veel zorgen over de kwaliteit  suiker !
Er zit toch geen suiker in jouw honing ?

mvg,

Hugo

Van: Erik Goris [mailto:Erik.jjm.goris bij telenet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 14:23
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Hugo,

Wat de kopers van gelijk wel waar met het gekocht product doen is bij deze niet ter zake. Hier gaat het over etikettering.

Wanneer inhoudelijke argumenten niet meer kunnen, dan kan je de tegenspeler nog steeds proberen onderuit te halen door te grappen en de anderen zo op de hand te krijgen.

Ook spijtig dat je alleen mijn repliek meegeeft. Als je goed leest dan is de aanzet niet door mezelf gegeven maar door Peter de Waele. Deze stelt zich terecht vragen over de verpakking en de etikettering.

Zijn vraagstelling was de volgende:

Ik zat zo eventjes te denken van, in hoeverre wordt de suiker gecontroleerd en is hij controleerbaar.

Dagdagelijks zie je de polemiek van krantenvulsels met ondenkbare feiten als van frituurolie in onze voedselketen tot melamine in de babyvoeding.

Daarom dacht ik, de laatste handeling die men als imker doet vooraleer ze de winter ingaan is   de wintervoedering. Daarom vroeg ik mij af hoe ver is suiker gecontroleerd vooraleer ze in onze voedselketen terecht komt.

Ikzelf heb daarin geen enkel inzicht hoe en door wie dit wordt gedaan.

peter

Voedsel en volksgezon,dheid zijn ernsige zaken, daar moet je niet lacherig over doen.

MVG

Erik

Van: Hendrik Trappeniers [mailto:trappeniers.hendrik bij scarlet.be]
Verzonden: zondag 5 oktober 2008 20:00
Aan: bijen bij cari.be
Onderwerp: RE: [bijen] is suiker controleerbaar

Hello,

Het is inderdaad beter en wettelijk lijkt het mij niet te voldoen aan de wet op etiketttering dat men zakken suiker verkoopt via een groothandel in bijenmateriaal of bijhuizen, bonden waarop niets vermeldt staat.  Daarom is het van belang dat de imker zijn factuur, kasticket bijhoud om te kunnen bewijzen waar hij zijn suiker vandaan haalde want anders komt de imker in een moeilijk parket. Men kan hem verdenken van frauduleus handelen.

Indien de suiker via een bond aangekocht werd heeft de imker als bewijs zijn overschrijving en de bond toch minstens een factuur of overschrijving bewijs. Dit is een minimum dekking.

Zelfs als alles goed vermeld staat op de zakken is het toch nog beter om je aankoopbewijs bij te houden (of overschrijvingsbewijs) want waar komt die suiker vandaan, iedere tussenstap is een kans op contaminatie of vervalsing.   Daarvoor dient traceerbaarheid.

Dus één advies hou altijd je aankoop of overschrijvingsbewijzen bij !

Mvg,
Hendrik