Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 103
Jaar: 2017
Maand: mei
Auteur : Ellen Danneels

WAT IS DE BESTE LIJM VOOR HET MERKEN VAN KONINGINNEN?

Vanuit de imkerij komt regelmatig de vraag naar boven welke lijmsoort nu het beste kan gebruikt worden voor het merken van koninginnen. Welke lijm is onschadelijk voor de bijen en met welke lijm is er het minste risico op loskomen van het merkschildje? In kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma werd in de Honeybee Valley een overlevingsproef opgezet om hierop een antwoord te bieden.

 
Om het letaal effect op bijen te meten worden overlevingsproeven uitgevoerd. Net uitgelopen bijen worden per 30 in een kooitje geplaatst. Dit is voorzien van voldoende verluchtingsgaatjes en een buisje voor toediening van suikerwater en eentje voor water.
De lijmsoorten die gebruikt werden zijn de volgende:
•    Houtlijm: waterbestendig, type D3 van het merk Bison.
•    Shellaclijm: de bruine lijm die standaard aangeboden wordt bij de merkschildjes.
•    Secondelijm: Super Glue 3 van het merk Loctite.

Proefopzet
Lijm werd aangebracht volgens de gangbare methode, gebruikt bij het merken van de moer; een druppeltje lijm werd aangebracht op de dorsale zijde van de thorax waarna een rugschildje bevestigd werd. Per lijmvariant werden er drie kooitjes voorzien (totaal 90 bijen per testsubject) met daarnaast nog drie controlekooitjes zonder lijm. De kooien werden 24/7 geplaatst in een incubator bij een temperatuur van 26-27° en een relatieve luchtvochtigheid van 80-100%.

Resultaten
1) Bijensterfte
Het aanbrengen van lijm op de werksterbijen is moeilijker dan het merken van koninginnen. Door beschadiging (bv. vastgeplakte kop) zullen een aantal bijen in de eerste dagen gestorven zijn. Een acuut letaal effect van één van de lijmsoorten kon niet worden aangetoond. Na zeven dagen zien we een iets hoger sterftecijfer in de groep met secondelijm (11/90) ten opzichte van de houtlijm- en shellacgroep (respectievelijk 7/90 en 8/90).
Het effect van de lijm op lange termijn (subletale effect) werd in dit proefopzet niet bekeken.2017 20 2
2) Loskomende schildjes
De shellaclijm scoort het slechts op vlak van adhesie van de merkschildjes. Na 7 dagen zijn er maar liefst 12 schildjes losgekomen. Dit in tegenstelling tot de houtlijm en secondelijm waarbij telkens slechts 2 schildjes loskwamen.2017 20 3

Conclusie
Als overleving van de bijen en adhesie van de schildjes samen worden bekeken, komt de houtlijm als beste uit de proef. Gezien de verhoogde mortaliteit bij secondelijm is het af te raden deze te gebruiken voor het merken van koninginnen.2017 20 1