Bijenmobiel

 

De Bijenmobiel, een aanhangwagen met educatief materiaal, is eigendom van de Antwerpse Vereniging Voor Imkersbelangen v.z.w. (AVIB) en wordt gratis uitgeleend met als doel: activiteiten ter bevordering van de bijenteelt, te ondersteunen.

 Komen in aanmerking om de Bijenmobiel te lenen:
Alle imkerverenigingen, gemeenten, scholen ... uit de provincie Antwerpen.
Het Informatiecentrum voor bijenteelt Gent.
De Plattelandsklassen.

 De standplaats van de Bijenmobiel is de APB Hooibeekhoeve te Geel, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen.

 Reserveren kan door contact te nemen met de:
APB Hooibeekhoeve
Hooibeeksedijk 1 - 2440 Geel
Telefoon: 014 85 27 07
e-mail: els.auwers@provincieantwerpen.be

 Bij de reservatie, wordt gevraagd om binnen de 10 dagen het waarborgbedrag van 250€ te storten op bankrekening nr BE22 7775 9887 5147 van APB Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1 te 2440 Geel, met vermelding van Bijenmobiel en de datum van het evenement.

 De waarborg wordt terugbetaald, mits aftrek van 5 euro (adm.kosten) indien de Bijenmobiel volledig en in ordelijke staat wordt teruggebracht.

 De Bijenmobiel kan op de Hooibeekhoeve worden afgehaald en teruggebracht, elke werkdag tussen 9u – 17u, in principe 2 dagen vóór en 2 dagen na de geplande activiteit.

 Bij het afhalen voorziet de huurder een replica van de nummerplaat van de wagen, zodat deze aan de aanhangwagen bevestigd kan worden.

 Zowel de Bijenmobiel als de inhoud is verzekerd. Voor de inhoud is er een vrijstelling van 130€ per schadegeval

 

 

Het reservatieformulier, infofiche, huurovereenkomst en gebruikshandleiding vind u hier.