ONTWIKKELING VAN EI TOT BIJ

Alle insecten, ook de honingbij, doorlopen vier levensstadia: eitje, larve, pop, imago (volwassen insect). Er zijn wel enkele verschillen tussen werksters, koninginnen en darren.

1. WERKSTERS

6_bijenkalenderIn een schoongepoetste cel legt de koningin op de celbodem een bevrucht eitje van ongeveer 1,5 mm groot. De eerste dag staat het eitje recht, de tweede dag schuin, en de derde dag ligt het op een zijkant.
De vierde dag komt uit het ei een larve. Voedsterbijen voederen de eerste drie dagen het larfje met koninginnenbrij wat een enorme groei en gewichtstoename tot gevolg heeft. Daarna krijgt het larfje bijenbrood als voedsel: een mengeling van stuifmeel, honing en water. Tijdens het groeien, vervelt de larve vier keer. De negende dag is de larve volwassen en richt ze zich op met de kop naar buiten en het achterlijf tegen de celbodem. In dit stadium wordt de cel met poreuze oude was verzegeld.
De tiende dag spint de larve zich in een cocon en ontstaat de pop. Ook de pop vervelt nog twee keer. Geleidelijk ontstaat het insect: de chitinehuid verhardt, ogen, monddelen, borststuk en achterlijf verkleuren en de haren verschijnen.
Na 12 dagen popstadium knaagt de jonge bij met haar voorkaken het midden van het wasdekseltje stuk en als de opening ruim genoeg is, komt de jonge bij, in een grijsharig kleedje gehuld, te voorschijn en loopt over de raten heen. Het hele proces van ei tot bij heeft 21 dagen geduurd.

2. DARREN

De darren ontstaan uit onbevruchte eitjes, gelegd door de koningin, maar in cellen die iets groter zijn dan werkstercellen.
De vierde dag komt uit dit eitje eveneens een larve en alles verloopt verder als bij de ontwikkeling van een werkster.
De tiende dag begin het popstadium. Maar er is een duidelijk verschil tussen darrenbroed en werksterbroed. Verzegeld werksterbroed heeft een plat deksel en darrenbroed heeft een hoog, bol deksel.
Na 15 dagen pop wordt de dar geboren. Hij knaagt het deksel rondom de celwanden open en verlaat als volwassen dar zijn cel. Na ongeveer tien dagen is hij vruchtbaar.

3. KONINGIN

7_doppenNet zoals de werksters ontstaat de koningin uit een bevrucht eitje. Maar het eitje wordt nu in een andere cel gelegd, een koninginnendop of moercel, speciaal gebouwd door de bijen om er een nieuwe koningin in te kweken. Koninginnencellen bevinden zich onderaan het raam of aan de zijkanten. Maar bij het plots verdwijnen van de moer kweken de bijen een nieuwe koningin uit een werkstercel die ze ombouwen tot moerdop. Dergelijke redcel bevindt zich dan meestal in het midden van een raam.
Na drie dagen zal ook uit dat eitje een larve komen, maar deze zal bijna uitsluitend en voortdurend gevoed worden met koninginnenbrij. De moerdop wordt verder uitgebouwd tot een lang pijpje, zoals het topje van een kleine vinger. Net zoals bij de werksters begint het popstadium op de tiende dag en wordt de koninginnencel verzegeld.
Al na zes dagen is de koningin volwassen en ze knaagt het dekseltje van haar cel rondom open, op een klein stukje na, en dit valt open als een klep. Haastig verlaat de jonge koningin haar cel en loopt over de raten heen en weer.

Ontwikkelingsduur van ei tot bij

 

  werkster dar koningin
ei 3 dagen 3 dagen 3 dagen
larve 6 dagen 6 dagen 6 dagen
pop 12 dagen 15 dagen 7 dagen
geboorte 21 dagen 24 dagen 16 dagen

 

Uittreksel uit "Bijenhouden in de 21ste eeuw" door Dirk Desmadryl