Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

BESTELLING BIJENWEIDEMENGSELS 2018
Zoals elk jaar kan er ook dit jaar opnieuw Brandenburgmengsel (voor lichte grond) en/of Tübingenmengsel (voor zware grond) worden aangekocht via het Informatiecentrum voor Bijenteelt. Meer info omtrent de samenstelling en gebruik vindt u op www.honeybeevalley.eu. Bestellen vóór 31 januari 2018.

De betaling gebeurt achteraf op basis van de kostennota die u zult ontvangen samen met de levering. Half maart worden de bestellingen aan de plaatselijke imkersverenigingen geleverd, waarna ook de individuele bestellingen worden verzonden. Personen die hun bestelling zelf afhalen worden telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.

*Vereiste informatie.
Tekens over: