Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Boekbespreking: Bijenhouden in de 21ste eeuw

door Alois Schotanus

De auteur van dit werk is zeker geen onbekende voor onze lezers.

In 2008 verzorgde hij 'Het Maandpraatje', de vaste rubriek die specifiek afgestemd is op de verrichtingen doorheen het lopende bijenjaar. Daar vind je ook zijn foto. Hij is bepaald niet aan zijn proefstuk toe: ook in 1993 deed  hij dat al een heel jaar lang.

Van zijn hand zijn eveneens de geïnspireerde commentaren op de keerzijde van elk blad van de "Verjaardagskalender" die door de Vlaamse Imkersbond werd uitgegeven in 2007. Tussendoor publiceerde hij boeiende bijdragen over een of ander aspect van de bijenteelt of ironische cursiefjes, bekend als: "Hete Pootjes". Dat alles maakt hem tot een van de steunpilaren van "Het Maandblad van de "Vlaamse Imkersbond".

Straks imkert hij al dertig jaar met een dozijn bijenvolken: hij weet dus wel degelijk waarover hij praat. Zijn aandacht gaat op de eerste plaats naar "het ambacht" van het bijenhouden. Maar hij weet ook heel precies aan welke informatie behoefte bestaat bij de doorsnee-imker. Dat inzicht heeft hij verworven als secretaris van een bloeiende imkersvereniging in de Westhoek.

In een vorig Leven was hij directeur van een school voor Buitengewoon Onderwijs. Als geen ander moet hij op de hoogte zijn van hoe een les of een voordracht moet opgebouwd en gegeven worden, gepokt en gemazeld als hij is in de didactiek en de pedagogie. Niet verwonderlijk dus dat hij vaak gevraagd wordt als spreker op imkerbijeenkomsten en als les- en voordrachtgever bij cursussen voor beginnende en gevorderde imkers.

Wanneer iemand met deze achtergronden plaatsneemt aan het toetsenbord van zijn PC, is dat met de bedoeling om zijn inzichten en ervaringen te delen met anderen. En dat doet de auteur in ruime mate in deze "Handleiding voor bijenteelt". Verdeeld over elf hoofdstukken worden alle aspecten van het bijenhouden gedetailleerd behandeld. Het is onbegonnen werk om op deze beperkte ruimte, een overzicht te geven van de onderwerpen: de inhoudstafel beslaat liefst vijf bladzijden, het register met de trefwoorden en een verklarende woordenlijst niet inbegrepen. Desmadryl hanteert een heldere, sobere taal, bevattelijk dus ook voor de beginnende imker. De uiteenzettingen worden verlucht met talrijke tekeningen en zwart/wit illustraties. Knepen en kneepjes van doorwinterde bieboeren, die zoiets meestal voor zichzelf plegen te houden, worden hier kwistig tussen de ernstige teksten gestrooid.

"BIJEN HOUDEN in de 21ste eeuw" is opgebouwd als, en heeft het uitzicht van een goed gestructureerde cursus. Het royale A4-formaat en de soepele omslag bevorderen de manipulatie, en het grote lettertype verhoogt de leesbaarheid. Dit werk is gedacht en uitgevoerd voor praktisch gebruik: als goedgeordende synthese en aanvullende toelichting na een voordracht of een les, als rijke informatiebran over hoe het nu eigenlijk moet bij het hand- en spanwerk van het bijenhouden, als naslagwerk voor verdere uitdieping van opgedane kennis.

Dirk Desmadryl heeft met deze uitgave alvast een grote bekommernis weggenomen van vele imkers: de zorg namelijk om de alom verkondigde wijsheden m.b.t. het bijenhouden, geordend terug te vinden in een bevattelijk en samenhangend geheel. Niet verwonderlijk dus dat de eerste oplage na vier maanden reeds uitgeput was; de tweede druk werd zopas uitgebracht.

Info:

BIJEN HOUDEN in de 21ste eeuw
Handleiding voor bijenteelt
Dirk Desmadryl

A4 formaat - 132 pag. - talrijke z/w ill.
Te verkrijgen bij de auteur, Westouterstraat 84,8970 Poperinge
Tel: 057-33.48.65, email: dirkdesmadryl@telenet.be

15 euro + 4 euro verzendkosten op rekening: 467-3139401-83