Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zoals beloofd bij deze een samenvatting van de raad van bestuur van 27/1/2020

Na de goedkeuring van het verslag van 11/12/2019 werd de vergadering geopend door de voorzitter met een toelichting over de huidige evolutie binnen VBI. Het is zo dat reeds enkele afdelingen van Antwerpen contact hebben genomen met de voorzitter Konvib met de vraag hoe zij hun leden terug kunnen aansluiten bij Konvib. Omdat we binnen afzienbare tijd de mensen uit Antwerpen hun provinciale werking niet willen verstoren zullen we onder de vzw Konvib een afdeling voor deze mensen creëren.

Onderhandelingen tussen Konvib en VBI zullen gevoerd worden door en vanuit de RvB.

Konvib heeft destijds een software laten schrijven door 2SKY voor de ledenadministratie. VBI zou dit pakket graag willen gebruiken. We laten de BAV van 1/2/2020 beslissen of wij VBI hiervoor toelating geven, of we dit pakket eventueel voor beiden kunnen laten werken en hoe de kosten te verdelen.

Dirk de Graaf heeft zijn project virusanalyse uitgelegd en vraagt de BAV om hierin financieel te steunen. Wij gaan erop toezien dat het geselecteerde teeltmateriaal daadwerkelijk tot bij de imker komt.

Indien het tot een conflict zou komen bij het ontslag AVIB, zullen wij ons juridisch laten begeleiden.

De volmachten van Rene De Backer worden opgezegd en na de BAV zal de RvB volmachten toekennen aan degene die aangesteld wordt als penningmeester.

In het vooruitzicht om een gemeenschappelijke verzekering af te sluiten tussen Konvib en VBI werden de polissen van beiden grondig bekeken en deze werden onvoldoende bevonden.

We hebben nu een offertes aangevraagd. De bedoeling is dat Konvib al zijn imkers degelijk zal verzekeren zodat de afdelingen zich deze kosten kunnen besparen.

We gaan de scholingsverantwoordelijken nogmaals uitleggen hoe ze hun budget aanvragen moeten opstellen zodat alle provincies over voldoende financiële middelen beschikken.

In verband met al dan niet GGO koolzaad kunnen we stellen dat GGO niet voorkomt in België. Wel is het zo dat steeds meer koolzaad Hybride- zaden zijn waardoor onze bijen deze planten niet meer bevliegen. De bestuivingsimker wordt aangeraden de boer te vragen naar de naam van het zaad dat hij heeft gezaaid. Wij (konvib) gaan proberen een lijst samen te stellen met inzage voor de imker waarin hij kan terugvinden welke zaden al dan niet Hybride zijn.

In verband met de sjoemelwas heeft nu ook de derde rechtbank de zaak geseponeerd. De RvB heeft dan ook beslist de zaak te stoppen.

Gans de vergadering stond bijkomend in het teken naar de voorbereiding van de BAV van zaterdag 1 februari om 09.30h te Sint- Niklaas.

Philip Duts

voorzitter Konvib