Logo konvib-312

Redactioneel september 2017

We krijgen diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding. Met enige trots heeft de FOD Volksgezondheid het KB van 12 mei 2017 aangekondigd. Ze hebben immers na lang nadenken en bezinning besloten dat de varroase een van de belangrijkste oorzaken van de bijensterfte is. En daar willen ze nu iets aan doen door gespecialiseerde dierenartsen op de imkers af te sturen.
Niemand van ons zou dit ooit kunnen bedacht hebben. Zo inventief zijn we niet. Maar de overheid lijkt dat wel te zijn. Ze hebben eens aandachtig over het muurtje van de varkens- en koeienstallen gekeken, en wat goed is voor koeien en varkens, zal ook wel goed zijn voor de bijen. Dat noemen ze associatief denken.
Als imker kunnen we dus voortaan te rade gaan bij een of andere dierenarts die ons een contract laat ondertekenen en alle problemen zal oplossen. Het wordt dus heel professioneel. Een dierendokter is immers academisch opgeleid en weet per definitie alles over het dierenrijk en bijgevolg ook alles over bijen. Of vergissen wij ons en zijn we te euforisch?
Laten we afwachten. Bovendien, we zijn ook een beetje verontwaardigd. In het KB staat er namelijk dat het project opgericht werd in overleg met de verenigingen van de bijenteelt en dierenartsverenigingen. Is dat wel zo? Werd de stem van de bijenteeltverenigingen gehoord?
We zijn ons licht gaan opsteken bij onze vertegenwoordigers. Daar horen we een heel ander verhaal. In de ontwerptekst was opgenomen dat het advies van de KonVIB moest gevraagd worden voor de vorming  van de dierenartsen. Eigenaardig genoeg wordt er in het KB geen woord daarover gerept en is dit zinnetje op mysterieuze wijze, zonder ruggespraak, verdwenen.
Er is dus geen enkele kennis van de dierenartsen vereist. We zien het al gebeuren: ‘Varroa, nooit van gehoord!’ Dan maar vlug op vraag van de imker een bestrijdingsmiddel voorschrijven en de zaak is afgerond.
En ook nog dit, maak je geen illusies: hooggeschoolde specialisten werken niet gratis, alleen knullige imkers doen dat.

Dirk Desmadryl