Logo konvib-312

Redactioneel Januari-februari 2018

Januari. Het nieuwe jaar ligt vredig te sluimeren onder de betovering van sneeuw en illusies. Eventjes maar: sneeuw en illusies smelten weg. Weldra komen de dagelijkse imkerzorgen weer naar boven. Bijen houden wordt steeds moeilijker en nieuwe uitdagingen staan voor de deur.
Voortaan zitten we opgescheept met de Aziatische hoornaar. Een ramp? Een monsterwesp? Zo staat het toch in de krant. Dat zal wel wat overtrokken zijn. Tot nu toe bleef dit zich beperken tot enkele schermutselingen rond en in de bijenkasten. Wat niet wil zeggen dat we op beide oren mogen slapen. Iedere belager is er een te veel.
Het wordt vooral uitkijken om de nesten te vernietigen. Niet zo simpel, als we weten dat ze vaak hoog in de toppen van bomen verborgen zitten en slechts zichtbaar worden in het late najaar als de bladeren van de bomen vallen. En dan is het kwaad reeds geschied: de nieuwe koninginnen hebben het nest al verlaten om ergens diep verscholen te gaan overwinteren zodat ze de volgende lente een nieuwe kolonie kunnen stichten.
Nu de Aziatische hoornaar en volgend jaar de kleine bijenkastkever? Het ontvangstcomité staat al klaar. Alleen weten we nog niet met welke toeters en bellen we onze nieuwe gast zullen verwelkomen. Voor de varroamijt zijn er al heel wat wondermiddelen en strategieën op de markt gebracht. Maar de mijt laat zich niet verschalken en ze blijft zich wellustig voortplanten.
Een hoopvol 2018? Misschien wel: we worden niet meer doodgezwegen. We worden wereldberoemd. De imkers staan in volle belangstelling. We zijn niet meer weg te branden uit de media. Onlangs stond er nog op de voorpagina van mijn krant in vette kleurrijke letters: ‘Drie keer meer risico op dood door bijensteek dan door terreur!’
Mijn buurman leest ook de krant en hij kijkt me heel argwanend aan. Met een wijde boog loopt hij rond mijn huis. Daar zitten immers monsterwespen en moordende bijen. Morgen gaat hij klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Je zou voor minder als je buur terroristische steekduivels erop nahoudt.

Dirk Desmadryl